Przyciski Wstecz, Start i Wyszukaj

Przyciski Wstecz , Start

Ikona logo systemu Windows
i Wyszukaj umożliwiają nawigację po telefonie z systemem Windows i wykonywanie wielu różnych zadań. W przypadku telefonów, które nie mają sprzętowych przycisków do obsługi nawigacji, pasek nawigacyjny lokuje te przyciski bezpośrednio na ekranie.

Obraz paska nawigacyjnego

Wstecz

Wybierz przycisk Wstecz , aby cofnąć się o jeden ekran. Każde naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje cofnięcie o jedną stronę wstecz, aż do powrotu na ekran startowy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz w celu otwarcia przełącznika aplikacji i wyświetlenia wszystkich aplikacji aktualnie otwartych na telefonie. Wybierz dowolną aplikację, aby ją wyświetlić. Możesz pozostawić na telefonie więcej włączonych aplikacji niż kiedykolwiek wcześniej bez wpływu na stan baterii. Dzięki możliwości przechodzenia za pomocą nawigacji aplikacja zostanie wstrzymana w miejscu, w którym została przerwana praca.

Start

Wybranie przycisku Start

Ikona logo systemu Windows
powoduje powrót na ekran startowy — bez względu na to, co robisz i w którym miejscu w telefonie aktualnie jesteś.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a ekran przesunie się w dół, umożliwiając dosięgnięcie jedną ręką elementów znajdujących się w jego górnej części. Aby przesunąć zawartość ekranu ponownie do góry, wybierz czarny obszar u góry ekranu.

Obraz GIF przedstawiający tryb obsługi jedną ręką

Wyszukiwanie

Jeśli w Twoim regionie jest dostępna Cortana, użyj przycisku Wyszukaj , aby wykonać wyszukiwanie za pomocą tej funkcji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wyszukaj , aby móc mówić do Cortany.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17230 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 2

Opinia