Dzwoń do znajomych i rodziny kilkoma naciśnięciami Dzięki różnym metodom nawiązywania połączenia można błyskawicznie inicjować rozmowy.

Najłatwiejszą metodą przeniesienia kontaktów na telefon jest dodanie konta e-mail lub innego konta na telefonie. Po dodaniu konta kontakty znajdą się w aplikacji Kontakty. Aby uzyskać więcej informacji o przenoszeniu kontaktów na telefon, zobacz Synchronizowanie kontaktów.

Kontakty to dobry początek

Jednym z najszybszych sposobów zainicjowania połączenia jest przejście do aplikacji Kontakty i zadzwonienie do kogoś z poziomu tej aplikacji. Na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Kontakty > nazwisko danej osoby > numer telefonu.

Obraz przedstawiający szczegóły kontaktu

Przechodzenie do aplikacji Telefon

Na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
wybierz pozycję Telefon , a następnie wybierz pozycję Historia > Książka telefoniczna > nazwisko > numer.

Jeśli często do kogoś dzwonisz, dodaj tę osobę do listy szybkiego wybierania. Przejdź do pozycji Szybkie wybieranie > +. W polu wyszukiwania wprowadź nazwisko danej osoby, wybierz jej nazwisko, a następnie numer, który chcesz dodać (jeśli ta osoba ma więcej niż jeden numer).

Nawiązywanie połączenia z poziomu konwersacji tekstowej

Czasami łatwiej jest porozmawiać. Aby przejść od pisania do rozmowy, podczas konwersacji w aplikacji Wiadomości wybierz pozycję Zadzwoń .

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17233 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia