Zmienianie widoków mapy

Aplikacja Mapy dla systemu Windows 10 Mobile oferuje wiele sposobów eksplorowania świata — przy użyciu widoków dróg, zdjęć lotniczych, miast w 3D i Streetside. W widoku dróg lub na zdjęciu lotniczym możesz przeglądać informacje o natężeniu ruchu drogowego, a używając kart, możesz szybko przełączać się między ostatnimi lokalizacjami lub wskazówkami dojazdu.

Na ekranie startowym

Start symbol
szybko przesuń zawartość ekranu w celu wyświetlenia listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz ikonę Mapy Asset not found, aby rozpocząć.

Zmienianie widoku

Aby zmienić widok, wybierz pozycję Widoki mapy po prawej stronie mapy, a następnie wybierz widok Droga lub Z lotu ptaka i włącz lub wyłącz opcję Ruch.

Menu widoków map w aplikacji Mapy

Ewentualnie w celu szybkiego zerknięcia na informacje o ruchu i ustalenia, jak długo będzie trwać dojazd, wybierz pozycję Więcej > Ruch. (Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zapisania lokalizacji domu i pracy). Możesz tu nawet sprawdzić widok z lokalnych kamer monitorujących ruch, jeśli są dostępne.

Aby uzyskać oszałamiające zdjęcia lotnicze 3D miast na całym świecie, wybierz pozycję Więcej > Miasta w 3DAsset not found, a następnie wyszukaj miasto lub wybierz je z listy.

Lista miast w 3D w aplikacji Mapy

Aby przeskoczyć do realistycznego widoku z ulicy, wyszukaj w aplikacji Mapy miejsce, a następnie wybierz pozycję Streetside w informacjach dotyczących tego miejsca. Przejdź w kierunku dowolnej lokalizacji w widoku Streetside, naciskając ją.

Widok Streetside w aplikacji Mapy

Aby zmienić kolory aplikacji, wybierz pozycję Więcej > Ustawienia i wybierz motyw mapy oraz kolory aplikacji w obszarze Personalizacja.

Przeskakiwanie między lokalizacjami za pomocą kart

Jeśli planujesz podróż z wieloma przystankami, wybierz pozycję Karty , aby przeskakiwać między ostatnio używanymi lokalizacjami lub listami wskazówek dojazdu bez konieczności ich ponownego wyszukiwania.

Poruszanie się po mapie

W celu pomniejszenia lub powiększenia wykonaj gest uszczypnięcia lub rozciągnięcia palcami mapy.

W celu przejścia w dowolnym kierunku przeciągnij mapę w odpowiednie miejsce.

W celu pochylenia perspektywy wybierz pozycję Przechyl lub przeciągnij dwoma palcami w górę lub w dół.

W celu obrócenia mapy wybierz kompas

the compass icon in Maps
lub przeciągnij dwoma palcami w bok.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17234 — ostatni przegląd: 27.10.2016 — zmiana: 12

Opinia