Łączenie się z urządzeniami Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia używanie z telefonem wszelkiego rodzaju urządzeń bezprzewodowych — zestawów słuchawkowych, słuchawek, zestawów głośnomówiących w samochodzie, głośników, monitorów kondycji Bluetooth — a to tylko kilka przykładów. Zacznij od sparowania urządzenia Bluetooth z telefonem. Sposób, w jaki należy to zrobić, zależy od rodzaju używanego urządzenia Bluetooth.

Podłączanie zestawu słuchawkowego, zestawu samochodowego lub innego urządzenia dźwiękowego Bluetooth

 1. Włącz urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 2. Szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć Centrum akcji, a następnie wybierz pozycję Rozwiń. Upewnij się, że pozycja Bluetooth jest włączona i wybierz pozycję Połącz > nazwa urządzenia.

  Szybka akcja Połącz w Centrum akcji

 3. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatkowe instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

  Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z telefonem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Podłączanie klawiatury, myszy lub innego urządzenia Bluetooth

 1. Włącz urządzenie i ustaw je jako wykrywalne.

 2. Na ekranie startowym

  Ikona logo systemu Windows
  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.

 3. Włącz wyświetlanie Stanu połączenia Bluetooth, wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe czynności zgodnie z instrukcjami, jeśli będą wyświetlane.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17236 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia