Łączenie z siecią Wi-Fi

Niezależne od tego, czy jesteś w domu, w pracy, czy jeszcze gdzieś indziej, zawsze masz szansę znaleźć sieć Wi-Fi, przez którą możesz podłączyć się do Internetu. Połączenie z siecią Wi-Fi to dodatkowa możliwość dostępu do trybu online, która pozwala też oszczędzać limit transferu danych komórkowych.

  1. Na ekranie startowym

    Ikona logo systemu Windows
    szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi-Fi.

  2. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, wpisz hasło do tej sieci (jeśli sieć jest chroniona hasłem), a następnie wybierz pozycję Gotowe.

To wszystko — gdy połączenie zostanie nawiązane i wszystko będzie gotowe, u góry ekranu zobaczysz ikonę sieci Wi-Fi .

Ikona połączenia z siecią Wi-Fi na pasku stanu

W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia skorzystaj z artykułu Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17237 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia