Za pomocą różnych gestów, takich jak szybkie przesuwanie czy rozciąganie, można łatwo obsługiwać telefon.

Gest

Jak go wykonać

Co powoduje

Naciśnięcie

Obraz dłoni wykonującej naciśnięcie na ekranie

Naciśnij raz element.

Otwiera lub uruchamia naciśnięty element.

Dwukrotne naciśnięcie

Tekst (alternatywny) czytnika ekranu

Naciśnij dwukrotnie szybko element.

Powiększa lub pomniejsza zawartość etapami.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku

Obraz dłoni wykonującej naciśnięcie i przytrzymanie na ekranie

Naciśnij i pozostaw przez chwilę palec na ekranie.

Otwiera menu (tak jak w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy).

Na niektórych telefonach powoduje to wykonanie pomocniczej funkcji przycisku nawigacji. Na przykład naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wstecz uruchamia przełącznik aplikacji.

Szybkie przesunięcie

Obraz dłoni wykonującej szybkie przesunięcie na ekranie

Umieść palec na ekranie i szybko przesuń go w kierunku, w którym chcesz przewinąć ekran.

Szybko przewija menu lub strony albo porusza się na boki w aplikacji.

Przesunięcie

Obraz przedstawiający dłoń przesuwającą się na ekranie

Umieść palec na ekranie i zachowaj kontakt z ekranem podczas przesuwania.

Przewija zawartość ekranów z kontrolowaną szybkością.

Uszczypnięcie i rozciągnięcie

Obrazy dłoni wykonującej gesty uszczypnięcia i rozciągnięcia w celu pomniejszenia i powiększenia obrazu

Umieść dwa palce na ekranie, a następnie przyciągnij je do siebie lub rozsuń, wykonując gest uszczypnięcia lub rozciągnięcia.

Powiększa lub pomniejsza mapę, stronę internetową lub obraz.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17243 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia