Ikony znajdujące się w górnej części ekranu podają wiele informacji o telefonie z systemem Windows — w tym informacje dotyczące łączności sieciowej, siły sygnału i poziomu naładowania baterii, a także godzinę. Oto ikony, które będą najczęściej wyświetlane.

Siła sygnału komórkowego

Pokazuje siłę sygnału komórkowego.

Nie ma sygnału, ponieważ telefon nie jest połączony z siecią komórkową.

Telefon działa w trybie samolotowym. Cała komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona.

Brak karty SIM lub karta SIM jest nierozpoznana, wyłączona albo uszkodzona.

Karta SIM jest zablokowana. Dowiedz się, jak ją odblokować.

Transmisja danych w sieci komórkowej

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Przekazywanie połączeń

Ikona Przekazywanie połączeń jest wyświetlana wtedy, gdy w obszarze Ustawienia > System > Telefon włączono przekazywanie połączeń. Będziesz wtedy otrzymywać połączenia pod swoim numerem.

Godziny ciszy

Cicho sza... Ikona Godziny ciszy jest wyświetlana po włączeniu godzin ciszy w ustawieniach Cortany. Aby dowiedzieć się więcej o Cortanie, zobacz Co to jest Cortana.

Roaming

Na telefonie jest włączony roaming i telefon nie znajduje się w Twojej macierzystej sieci komórkowej.

Na telefonie jest włączony roaming krajowy.

Na telefonie jest włączony roaming krajowy i jest włączone przekazywanie połączeń.

Na telefonie jest włączony roaming międzynarodowy i jest włączone przekazywanie połączeń.

Połączenie Wi-Fi

Telefon jest połączony z siecią Wi‑Fi z siłą sygnału, która jest wyświetlona. Aby dowiedzieć się, jak nawiązać połączenie z siecią Wi‑Fi, zobacz Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi.

Hotspot mobilny jest włączony w obszarze Ustawienia > Sieci i komunikacja bezprzewodowa > Hotspot mobilny. Połączenie komórkowe jest udostępniane innym urządzeniom przy użyciu sieci Wi‑Fi lub funkcji Bluetooth.

Wskazuje, które połączenie jest używane do przesyłania danych. Może być wyświetlana obok ikony sygnału komórkowego lub ikony sieci Wi‑Fi .

Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi i możesz nawiązywać połączenia przez sieć Wi-Fi. Aby znaleźć ustawienia połączeń przez sieć Wi‑Fi, przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM > Preferencja połączeń w obszarze Połączenia przez sieć Wi‑Fi. Jeśli widzisz ikonę funkcji Połączenia przez sieć Wi-Fi u góry ekranu oraz słowa Połączenia przez sieć Wi-Fi na kafelku Telefon lub w samej aplikacji Telefon, możesz nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne przez sieć Wi-Fi. Dostępność funkcji Połączenia przez sieć Wi‑Fi jest zależna od operatora sieci komórkowej i modelu telefonu.

Bluetooth

Popatrz… nie ma żadnych przewodów. Ikona Bluetooth jest wyświetlana, gdy telefon jest połączony z urządzeniem Bluetooth. Możesz wtedy rozmawiać przez telefon za pomocą urządzenia głośnomówiącego, słuchać muzyki i wykonywać wiele innych czynności. Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączeń przy użyciu funkcji Bluetooth, zobacz Łączenie się z urządzeniami Bluetooth.

Powiadomienia

Ikona Centrum akcji jest wyświetlana, gdy masz nowe powiadomienia. Szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć centrum akcji i zobaczyć powiadomienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie powiadomień.

Tryb jazdy

Ogranicz elementy rozpraszające uwagę podczas jazdy samochodem. Ikona Tryb jazdy jest wyświetlana, gdy jest włączony tryb jazdy. Na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
szybko przesuń zawartość ekranu, aby wyświetlić listę Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > System > Tryb jazdy w celu zmiany jego ustawień w razie potrzeby.

Dzwonek

Dzwonek jest wyłączony, a wibracja jest włączona.

Dzwonek i wibracja są wyłączone.

Lokalizacja

Ikona Lokalizacja jest wyświetlana, gdy aplikacja uzyskuje dostęp do informacji o bieżącej lokalizacji telefonu.

Bateria

Zastanawiasz się, jaki jest poziom naładowania baterii? Nie jest to już konieczne.

Bateria jest ładowana.

Telefon jest podłączony do sieci elektrycznej, a bateria jest całkowicie naładowana.

Pokazuje, jaki jest poziom naładowania baterii. Aby zobaczyć procent naładowania, szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu i spójrz poniżej ikony.

Oszczędzanie baterii jest włączone. Proporcja zapełnienia ikony baterii informuje, jaki jest poziom naładowania baterii.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Ta ikona

Connected to VPN over Wi-Fi icon
jest wyświetlana, gdy telefon jest połączony z siecią VPN przez sieć Wi-Fi, a ta
Connected to VPN over cellular data icon
pojawia się po nawiązaniu połączenia przez sieć komórkową.

Zegar

Na zegarze jest wyświetlana bieżąca godzina. Na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
szybko przesuń zawartość ekranu, aby wyświetlić listę Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Czas i język > Data i godzina w celu zmiany daty i godziny.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17246 — ostatni przegląd: 27.09.2016 — zmiana: 7

Opinia