Rozpoczynanie rozmowy wideo w programie Skype

System Windows 10 Mobile ma wbudowaną funkcję rozmów wideo w programie Skype, dzięki czemu umożliwia nawiązywanie bezpłatnych połączeń wideo za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub transferu danych komórkowych* bez instalowania dodatkowej aplikacji. Pozwala to łatwo porozmawiać z bliskimi i zobaczyć ich uśmiechnięte twarze.

*Mogą obowiązywać opłaty za przesył danych komórkowych.

 1. Na ekranie startowym

  Ikona logo systemu Windows
  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Rozmowy wideo Skype

 2. Wybierz osobę z historii połączeń lub wybierz pozycję Książka telefoniczna > wybierz kontakt > Rozmowy wideo Skype.

 3. Miłej rozmowy. Prowadź rozmowę wideo twarzą w twarz za pomocą kamery przedniej lub wybierz pozycję Przełącz kamerę

  Skype switch camera
  , aby przełączyć na kamerę tylną i pokazać rozmówcom, co widzisz, bez obracania telefonu.

 4. Po zakończeniu rozmowy wybierz pozycję Zakończ połączenie

  Ikona Zakończ połączenie
  , aby zakończyć połączenie.

  Trwająca rozmowa wideo w programie Skype

Aby odebrać przychodzącą połączenie wideo w programie Skype, wybierz pozycję Wideo . Jeśli chcesz porozmawiać bez obrazu wideo, wybierz pozycję Dźwięk .

Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń w programie Skype.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17251 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 2

Opinia