Ułatwianie korzystania z urządzenia

Skonfigurowanie urządzenia, aby było bardziej dostępne, wymaga wykonania tylko kilku czynności. Na ekranie startowym

Ikona Start
szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu .

Kategoria ustawień Ułatwienia dostępu.

Te opcje mogą ułatwić wykonywanie następujących czynności:

Korzystanie z urządzenia bez ekranu. Narrator umożliwia odsłuchiwanie opisów elementów, takich jak tekst i przyciski.

Oglądanie zawartości ekranu. Za pomocą narzędzia Lupa możesz powiększyć elementy na ekranie. Czytanie można ułatwić, skalując tekst, aby go powiększyć lub pomniejszyć, albo zmieniając kolory ekranu na czarny i biały z wysokim kontrastem.

Wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą dalekopisu (trybu TTY). Połącz się z dalekopisem, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Więcej opcji. W obszarze Tryb TTY wybierz pozycję Pełny.

Wyświetlanie podpisów. Na ekranie startowym

Ikona Start
szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Podpisy kodowane, aby dostosować wygląd podpisów kodowanych.

Obsługiwanie urządzenia jedną ręką. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start

Ikona Start
, a ekran przesunie się w dół, umożliwiając dosięgnięcie elementów znajdujących się w jego górnej części. Aby przesunąć ekran z powrotem w górę, naciśnij czarny obszar u góry ekranu lub ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Start
Ikona Start
.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17253 — ostatni przegląd: 06.09.2016 — zmiana: 5

Opinia