Personalizowanie ekranu startowego

Na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
szybko przesuń zawartość ekranu, aby wyświetlić listę Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Personalizacja . Można tu wybrać obraz do umieszczenia na ekranie startowym, a także zmienić kolor tła i kolor wiodący. Okno podglądu umożliwia sprawdzanie wprowadzanych zmian na bieżąco.

W obszarze Start wybierz obraz lub użyj koloru wiodącego jako tła. Możesz również eksperymentować z liczbą kafelków lub zmienić przezroczystość wszystkich kafelków, aby pełnoekranowy obraz tła był bardziej widoczny.

Ustawienia personalizacji na ekranie startowym urządzenia przenośnego

W obszarze Kolory wybierz tryb jasny lub ciemny oraz wybierz kolor wiodący.

Zmienianie kolorów w ustawieniu Personalizacja

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17258 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia