Konfigurowanie telefonu Twojego dziecka

Jeśli telefon jest skojarzony z kontem Microsoft dziecka i to konto należy do rodziny, osoby dorosłe w tej rodzinie będą mogły wyświetlać raporty dotyczące aktywności dziecka w trybie online, znajdować dziecko na mapie i zadbać o to, by dziecko nie wyświetlało nieodpowiednich witryn internetowych, aplikacji lub gier.

Jeśli już dodano dziecko do rodziny i jest ono zalogowane przy użyciu konta Microsoft, wszystko gotowe!

Jeśli nie, najpierw dodaj dziecko do rodziny, przechodząc do strony account.microsoft.com/family i wybierając pozycję Zaloguj > Dodaj. Następnie poproś dziecko, aby zalogowało się na telefonie przy użyciu swojego konta Microsoft. Jeśli dziecko nie ma jeszcze konta Microsoft, wybierz pozycję Utwórz konto zamiast pozycji Zaloguj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17269 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 4

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)