Synchronizowanie kontaktów

Twoje kontakty mogą być już widoczne w aplikacji Kontakty, jeśli zostało już dodane konto e-mail (na przykład konto usługi Outlook lub Gmail albo programu Exchange) lub zostało ono skojarzone z kontem Microsoft. Po zalogowaniu się przez Ciebie na telefonie kontakty z tego konta zostały automatycznie dodane do aplikacji Kontakty.

Jeśli w aplikacji Kontakty nie ma Twoich kontaktów lub chcesz dodać jakieś kontakty, najłatwiejszym sposobem jest dodanie do aplikacji Kontakty wszystkich Twoich kont e-mail i kont w witrynach.

Dodawanie kontaktów z konta e-mail

 1. Otwórz aplikację Kontakty na telefonie.

 2. Wybierz pozycję Więcej

  Obraz ikony Więcej
  , a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

 3. Wybierz pozycję Dodaj konto.

 4. Wybierz typ konta, które chcesz dodać, lub wybierz pozycję Konfiguracja zaawansowana, jeśli chcesz dodać element inny niż wymienione.

  Ekran Dodaj konto w aplikacji Kontakty

 5. Wprowadzić informacje logowania dotyczące konta, które chcesz dodać.

Dodawanie kontaktów z sieci społecznościowych

 1. Upewnij się, że posiadasz aplikację do obsługi odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli jeszcze jej nie masz, otwórz aplikację Kontakty, a następnie wybierz pozycję Więcej

  Obraz ikony Więcej
  , wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Pobierz aplikacje społecznościowe, aby znaleźć i pobrać odpowiednią aplikację ze Sklepu Windows.

 2. Otwórz aplikację do obsługi sieci społecznościowej w telefonie i zaloguj się.

 3. Jeśli aplikacja zapyta, czy chcesz się połączyć, zgódź się. Możesz też przejść do strony ustawień aplikacji sieci społecznościowej i połączyć się stamtąd.

Po otwarciu aplikacji Kontakty zobaczysz swoje kontakty z sieci społecznościowej.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17273 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 5

Opinia