Dlaczego nie mogę się połączyć?

Nie możesz połączyć się z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi za pomocą telefonu z systemem Windows 10 Mobile? Oto kilka rozwiązań do wypróbowania:

W przypadku problemów z połączeniem z siecią komórkową

 • Upewnij się, że połączenie danych komórkowych jest włączone. Na ekranie startowym

  Ikona logo systemu Windows
  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieci i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, aby sprawdzić połączenie.

 • Sprawdź siłę sygnału sieci komórkowej (), patrząc na liczbę pasków u góry ekranu. Spróbuj przejść w inne miejsce, aby uzyskać lepszy sygnał. Możesz na przykład stanąć bliżej okna lub wyjść na zewnątrz.

 • Być może włączono tryb samolotowy. Jeśli tak jest, u góry będzie wyświetlana ta ikona . Aby wyłączyć tryb samolotowy, jeśli jest włączony, szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Rozwiń > Tryb samolotowy.

 • Upewnij się, że karta SIM jest włożona i została rozpoznana. Jeśli nie jest, u góry ekranu pojawi się ta ikona (). Instrukcje dotyczące wkładania i wyjmowania karty SIM można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.

 • Sprawdź ustawienia komórkowe i karty SIM, a w razie potrzeby zmień je. Na ekranie startowym

  Ikona logo systemu Windows
  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM. Dowiedz się więcej o tych ustawieniach i o tym, jak je zmienić.

Ustawienia w obszarze Sieć i połączenia bezprzewodowe

W przypadku problemów z siecią Wi-Fi

 • Upewnij się, że włączono sieć Wi-Fi. Na ekranie startowym

  Ikona logo systemu Windows
  szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi-Fi, aby sprawdzić połączenie. Jeśli nie masz połączenia z siecią, wybierz z listy sieć, którą znasz, aby nawiązać połączenie.

 • Szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Rozwiń > Tryb samolotowy, aby wyłączyć tę funkcję, jeśli jest włączona.

 • Umieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu.

 • Spróbuj wykonać bardziej zaawansowane czynności wymienione w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi w systemie Windows 10 Mobile.

Jeśli nadal występują problemy z siecią Wi-Fi, ponownie uruchom telefon i router Wi-Fi. Powinna to być jedna z ostatnich czynności wykonywanych w celu rozwiązania problemu.

Nie widzisz nazwy swojej sieci Wi-Fi w domu?

Upewnij się, że router jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci:

 1. Podejdź do komputera i podłącz go do routera za pomocą kabla Ethernet.

 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

 3. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie upewnij się, że jest włączona opcja z etykietą Enable SSID Broadcast (Włącz emisję identyfikatora SSID), Wireless SSID broadcast (Emisja identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej) lub podobną. To ustawienie często znajduje się na stronie ustawień sieci bezprzewodowej.

Następnie na ekranie startowym

Ikona logo systemu Windows
telefonu szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi‑Fi, a następnie sprawdź, czy jest wyświetlona nazwa danej sieci.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17286 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 15

Opinia