Wyszukiwanie i uzyskiwanie sugestii przeglądania w programie Internet Explorer 11W systemie Windows 10

Aby ułatwić przeglądanie, program Internet Explorer poleca witryny internetowe, które mogą Ci się spodobać, na podstawie witryn, które odwiedzasz najczęściej.

Uzyskiwanie sugestii przeglądania na pasku adresu

Gdy zaczynasz pisać na pasku adresu, program Internet Explorer automatycznie poleca witryny internetowe, terminy wyszukiwania, aplikacje oraz wyświetla sugestie finansowe i dotyczące prognozy pogody. Te sugestie są oparte na Twojej historii przeglądania, naciśnięciach klawiszy i elementach ulubionych, zatem przeglądarka może wyświetlać wyniki, które są bardziej istotne z Twojego punktu widzenia.

Automatyczne wyszukiwanie

Jeśli tekst wpisany na pasku adresu programu Internet Explorer nie jest rozpoznawany jako prawidłowy adres internetowy lub zaczyna się od znaku zapytania albo ciągu „wyszukaj”, „znajdź” lub „przejdź”, program Internet Explorer przekierowuje Cię do swojego domyślnego dostawcy wyszukiwania w celu umożliwienia mu odnalezienia szukanej witryny.

Aby wyłączyć automatyczne wyszukiwanie

 1. Otwórz pulpit, a następnie wybierz ikonę Internet Explorer na pasku zadań.
 2. Wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Nie wyszukuj z paska adresu.


Uzyskiwanie sugestii przeglądania

Program Internet Explorer oferuje sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny, aby przedstawić Ci terminy wyszukiwania i witryny internetowe, które mogą być interesujące.

Sugestie wyszukiwania

Sugestie wyszukiwania na pasku adresu w klasycznej wersji programu Internet Explorer umożliwiają uściślanie wyszukiwania, oferując sugerowane wyszukiwane terminy podczas wpisywania tekstu.

Aby wyłączyć sugestie wyszukiwania

 1. Otwórz pulpit, a następnie wybierz ikonę Internet Explorer na pasku zadań.
 2. Wybierz strzałkę po prawej stronie paska adresu, a następnie wybierz pozycję Wyłącz sugestie wyszukiwania.

Sugerowane witryny w wersji klasycznej

Sugerowane witryny to używana przez program Internet Explorer usługa w trybie online polecająca witryny internetowe, które mogą Cię zainteresować, określane na podstawie tego, jakie witryny odwiedzasz najczęściej.

Aby włączyć usługę Sugerowane witryny

 1. Otwórz program Internet Explorer i wybierz przycisk Ulubione .
 2. Wybierz pozycję Włącz usługę Sugerowane witryny (znajdującą się u dołu Ulubionych).
 3. W oknie dialogowym Sugerowane witryny kliknij pozycję Tak.


W systemie Windows 7

Gdy zaczynasz pisać na pasku adresu, program Internet Explorer może automatycznie polecać witryny internetowe i szukane terminy na podstawie najczęściej odwiedzanych witryn, elementów ulubionych lub popularnych wyszukiwanych terminów.

Dostawcy wyszukiwania

Dostawcy wyszukiwania to dodatki do programu Internet Explorer umożliwiające wyświetlanie sugestii wyszukiwania i automatyczne wyszukiwanie z poziomu paska adresu. Możesz zainstalować wielu dostawców wyszukiwania, ale tylko jeden z nich może być ustawiony jako domyślny.

Aby zainstalować dodatki dostawców wyszukiwania

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami wybierz pozycję Dostawcy wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Znajdź więcej dostawców wyszukiwania.
 3. Wybierz dostawcę wyszukiwania, którego chcesz dodać, a następnie zainstaluj go, wybierając pozycję Dodaj do programu Internet Explorer.

Aby zmienić domyślnego dostawcę wyszukiwania

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami wybierz pozycję Dostawcy wyszukiwania.
 3. Zaznacz dostawcę wyszukiwania, który ma zostać ustawiony jako domyślny, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

Aby usunąć dostawców wyszukiwania

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami wybierz pozycję Dostawcy wyszukiwania.
 3. Zaznacz dostawcę wyszukiwania, którego chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Sugestie wyszukiwania

Sugestie wyszukiwania na pasku adresu umożliwiają uściślanie wyszukiwania, proponując odpowiednie terminy podczas wpisywania tekstu. Te sugestie pochodzą od domyślnego dostawcy wyszukiwania.

Aby włączyć lub wyłączyć sugestie wyszukiwania, otwórz program Internet Explorer i zacznij wpisywać szukany termin na pasku adresu. Następnie wybierz pozycję Włącz sugestie (lub Wyłącz sugestie) z menu rozwijanego.

Automatyczne wyszukiwanie

Jeśli tekst wpisany na pasku adresu programu Internet Explorer nie jest prawidłowym adresem URL lub zaczyna się od ciągu „wyszukaj”, „znajdź” lub „przejdź”, program Internet Explorer przekieruje Cię do domyślnego dostawcy wyszukiwania w celu znalezienia szukanej witryny.

Aby wyłączyć automatyczne wyszukiwanie

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Nie wyszukuj z paska adresu.

Sugerowane witryny

Sugerowane witryny to używana przez program Internet Explorer usługa w trybie online polecająca witryny internetowe, które mogą Cię zainteresować, określane na podstawie tego, jakie witryny odwiedzasz najczęściej.

Aby włączyć usługę Sugerowane witryny

 1. Otwórz program Internet Explorer i wybierz przycisk Ulubione .
 2. Wybierz pozycję Włącz usługę Sugerowane witryny (znajdującą się u dołu obszaru Centrum ulubionych), a następnie wybierz pozycję Tak.
 3. W oknie dialogowym Sugerowane witryny kliknij pozycję Tak.

Aby skorzystać z usługi Sugerowane witryny

Po włączeniu usługi Sugerowane witryny będą wyświetlane witryny polecane na podstawie Twoich preferencji.

 1. Otwórz program Internet Explorer i wybierz przycisk Ulubione .
 2. Wybierz pozycję Zobacz sugerowane witryny.

Aby wyłączyć usługę Sugerowane witryny

 1. Otwórz program Internet Explorer i wybierz przycisk Narzędzia .
 2. Wskaż pozycję Plik, a następnie wyczyść pole wyboru Sugerowane witryny.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 17297 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia