Cortana zawsze jest gotowa do pomocy. Aby Cortana zwróciła na Ciebie swoją uwagę, wystarczy, że powiesz „Hej, Cortana”.

Mówienie „Hej, Cortana

Oto kilka kwestii, w których Cortana może Ci pomóc w zakresie urządzenia Surface Hub:

Aby Cortana wykonała tę czynność

Powiedz to

Dołączenie do spotkania

„Hey Cortana, join my meeting.” (Hej, Cortana, dołącz do mojego spotkania).

Zakończenie spotkania

„Hey Cortana, end my meeting.” (Hej, Cortana, zakończ moje spotkanie).

Poinformowanie o terminie kolejnego spotkania

„Hey Cortana, when’s the next meeting?” (Hej, Cortana, kiedy jest następne spotkanie?)

Wyszukanie czegoś w trybie online

„Hej, Cortana”, a następnie powiedz, czego szukasz (po angielsku). Na przykład: „Hey, Cortana, what’s the population of Germany?” (Hej, Cortana, jaka jest populacja Niemiec?) lub „Hey Cortana, show me restaurants in Seattle.” (Hej, Cortana, pokaż mi restauracje w Seattle).

Zadanie funkcji Cortana pytania

Jeśli nie chcesz mówić, możesz zadać funkcji Cortanapytanie, wybierając przycisk Cortana i wpisując swoje pytanie na klawiaturze.

Jeśli Cortana nie jest dostępna na danym urządzeniu Surface Hub, znajdź potrzebne informacje, korzystając z funkcji wyszukiwania. Wystarczy wprowadzić szukane terminy, aby uzyskać wyniki.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17310 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia