Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu

Urządzenie Surface Hub udostępnia skróty klawiaturowe umożliwiające przyspieszenie wykonywania różnych czynności lub włączenie funkcji ułatwień dostępu:

Klawisze

Czynność

Klawisz logo systemu Windows

Start icon

Przejście do ekranu startowego

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ A

Otwarcie szybkich akcji

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ F

Włączenie lub wyłączenie pełnego ekranu

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ N

Otwarcie powiadomień

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ S

Otwarcie funkcji Cortana/wyszukiwania

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ T

Otwarcie okna Data i godzina

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ W

Wysłanie na tablicę

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ X

Zamiana miejscami pasków bocznych

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ 1

Otwarcie okienka połączenia na pasku bocznym/zamknięcie paska bocznego

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ 2

Otwarcie okienka kontaktów na pasku bocznym/zamknięcie paska bocznego

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ 3

Otwarcie okienka wiadomości na pasku bocznym/zamknięcie paska bocznego

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ 4

Otwarcie okienka zawartości na pasku bocznym/zamknięcie paska bocznego

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ F6

Przenoszenie fokusu klawiatury między paskami bocznymi, paskiem górnym i paskiem dolnym

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ F6 + Shift

Przenoszenie fokusu klawiatury między paskami bocznymi, paskiem górnym i paskiem dolnym w przeciwnym kierunku

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Tab

Przejście do widoku zadań

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Backspace

Przejście wstecz

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Spacja

Przełączenie języka lub klawiatury

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Enter

Otwarcie aplikacji Narrator

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Plus (+)

Otwarcie programu Lupa

Lewy Alt + lewy Shift + PrtScn

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Lewy Alt + lewy Shift + Num Lock

Przełączenie klawiszy myszy

Prawy Shift (przytrzymanie naciśniętego przez 8 sekund)

Przełączanie klawiszy filtru

Shift (naciśnięcie 5 razy)

Przełączenie klawiszy trwałych

Num Lock (przytrzymanie naciśniętego przez 5 sekund)

Przełączenie klawiszy przełączających

Klawisz logo systemu Windows

Start icon
+ Esc

Kończenie sesji

Klawisze dostępu

Na klawiaturze urządzenia Surface Hub znajdują się specjalne klawisze, klawisze dostępu, służące do szybszego wykonywania zadań.

Klawisz dostępu

Czynność

Aby otworzyć okienko połączenia programu Skype dla firm na pasku bocznym, użyj klawisza dostępu połączenia
/
Aby zamknąć okienko połączenia programu Skype dla firm na pasku bocznym, użyj klawisza dostępu połączenia

Otwarcie lub zamknięcie okienka połączenia na pasku bocznym

Aby otworzyć lub zamknąć okienko kontaktów programu Skype dla firm na pasku bocznym, użyj klawisza dostępu kontaktów

Otwarcie lub zamknięcie okienka kontaktów na pasku bocznym

Aby otworzyć lub zamknąć okienko wiadomości programu Skype dla firm na pasku bocznym, użyj klawisza dostępu wiadomości

Otwarcie lub zamknięcie okienka wiadomości na pasku bocznym

Aby otworzyć lub zamknąć okienko zawartości programu Skype dla firm na pasku bocznym, użyj klawisza dostępu zawartości

Otwarcie lub zamknięcie okienka zawartości na pasku bocznym

Aby włączyć mikrofon podczas korzystania z programu Skype dla firm, użyj klawisza dostępu mikrofonu
/
Aby wyłączyć mikrofon podczas korzystania z programu Skype dla firm, użyj klawisza dostępu mikrofonu

Włączenie lub wyłączenie mikrofonu

Aby włączyć kamerę podczas korzystania z programu Skype dla firm, użyj klawisza dostępu kamery
/
Aby wyłączyć kamerę podczas korzystania z programu Skype dla firm, użyj klawisza dostępu kamery

Włączenie lub wyłączenie kamery

Aby przenieść lewy pasek boczny, użyj klawisza dostępu lewego paska bocznego
/
Aby przenieść prawy pasek boczny, użyj klawisza dostępu prawego paska bocznego

Zamiana miejscami pasków bocznych

Aby otworzyć lub zamknąć okno Data i godzina, użyj klawisza dostępu kalendarza

Otwarcie lub zamknięcie okna Data i godzina

Aby otworzyć szybkie akcje, użyj klawisza dostępu koła zębatego

Otwarcie szybkich akcji

Aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie ekranu, użyj klawisza dostępu projektora

Włączenie lub wyłączenie udostępniania ekranu

Aby zmienić rozmiar używanej aplikacji, użyj klawisza dostępu podwójnej strzałki

Otwarcie lub zakończenie trybu pełnoekranowego dla używanej aplikacji

Aby wysłać elementy z aplikacji na tablicę w celu rysowania na nich, użyj klawisza dostępu adnotacji

Wysłanie na tablicę

Aby otworzyć Cortanę lub wyszukiwanie, użyj klawisza dostępu lupy

Otwarcie Cortany lub wyszukiwania

Aby przejść do widoku zadań w celu przełączenia się między otwartymi aplikacjami, użyj klawisza dostępu widoku zadań

Przejście do widoku zadań

Aby zakończyć sesję, użyj klawisza dostępu Gotowe

Kończenie sesji

Więcej informacji na temat ułatwień dostępu

Aby przejść do opcji ułatwień dostępu, wybierz strzałkę w górę&obok ikony powiadomień, a następnie wybierz polecenie Ułatwienia dostępu.

Narrator odczytuje zawartość ekranu z uwzględnieniem aktywnego okna, opcji menu i wpisanego tekstu.

Lupa powiększa różne części ekranu, aby zwiększyć ich czytelność.

Duży kontrast zwiększa kontrast kolorów części tekstu i obrazów na ekranie, aby bardziej się różniły i były łatwiejsze do zidentyfikowania.

Inne ustawienia ułatwień dostępu można zmienić, przechodząc do aplikacji Ustawienia. Pomoc w tym zakresie można uzyskać u osoby zajmującej się świadczeniem pomocy technicznej w danej organizacji.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17317 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia