Powiadomienia i szybkie akcje

Podczas korzystania z urządzenia Surface Hub możesz napotkać różne komunikaty z powiadomieniami. Jeśli któryś Ci umknie, możesz go później wyświetlić w centrum akcji. Aby przejść do centrum akcji, wybierz ikonę powiadomień.

Okienko Powiadomienia

Szybkie akcje umożliwiają wykonywanie pewnych czynności:

  • Nie przeszkadzać: tymczasowe wyłączenie powiadomień, blokowanie projekcji ekranów innych osób i wyłączenie reakcji Cortany na polecenie głosowe „Hej, Cortana”.

  • Głośność: zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku z głośnika.

  • Uruchom ponownie: ponowne uruchomienie urządzenia Surface Hub.

Włączanie i wyłączanie powiadomień w centrum akcji

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17320 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia