Prezentowanie ekranu urządzenia Surface Hub (lub zatrzymywanie prezentowania) podczas połączenia

Jeśli dołączysz do połączenia (zaplanowanego wcześniej lub dodanego później), mikrofony i kamery zostaną włączone, dzięki czemu osoby biorące udział w połączeniu widzą i słyszą osoby zebrane w pomieszczeniu. Jeśli chcesz także udostępnić zawartość prezentowaną na ekranie dotykowym urządzenia Surface Hub, wybierz pozycję Rozpocznij prezentowanie.

Przycisk Rozpocznij prezentowanie umożliwia udostępnienie ekranu urządzenia Surface Hub osobom biorącym udział w połączeniu

Aby zakończyć udostępniania zawartości osobom biorącym udział w połączeniu, ale nie kończyć połączenia, wybierz pozycję Zatrzymaj prezentowanie. Połączenie będzie trwało, ale jego uczestnicy nie będą już widzieli zawartości ekranu dotykowego urządzenia Surface Hub.

Przycisk Zatrzymaj prezentowanie umożliwia zaprzestanie udostępnienia ekranu urządzenia Surface Hub osobom biorącym udział w połączeniu

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17323 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 2

Opinia