Przed zakończeniem spotkania lub sesji pamiętaj o zapisaniu lub wysłaniu wszelkich plików, które chcesz zachować. Kiedy skończysz pracę, wszystko zostanie wyczyszczone z urządzenia Surface Hub w celu ochrony Twojej prywatności i przygotowania urządzenia Surface Hub dla kolejnej osoby.

Aby wysłać pliki tablicy do siebie i innych osób biorących udział w spotkaniu, użyj przycisku poczty e-mail dostępnego na tablicy.

Przycisk poczty e-mail dostępny na tablicy

Jeśli korzystasz z innych aplikacji, użyj opcji udostępniania.

Przycisk udostępniania w programie Microsoft Edge

Wybierz pozycję Poczta Surface Hub w okienku Udostępnianie.

Okienko Udostępnianie z opcjami udostępniania tablicy

Pliki zostaną automatycznie dołączone do wiadomości, a w polu Do zostanie wstawiony adres e-mail organizatora spotkania. Dodaj inne odpowiednie osoby, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Redagowanie wiadomości za pomocą funkcji Poczta urządzenia Surface Hub

Innym sposobem zapisywania plików jest aplikacja OneDrive. Otwórz aplikację (Wybierz przycisk Start

Start icon
, a następnie pozycję Wszystkie aplikacje > OneDrive) i zaloguj się. Wybierz miejsce w usłudze OneDrive, w którym chcesz zapisać plik, a następnie zaznacz pole wyboru.

Aby zapisać pliki na module pamięci USB, włóż go do portu USB ekranu dotykowego urządzenia Surface Hub. Następnie za pomocą opcji Zapisz jako w danej aplikacji zapisz plik, nad którym pracujesz, na module pamięci USB.

Jeśli pracujesz nad plikiem, który jest zapisany w usłudze magazynu online, takiej jak Dropbox, zapisz go tak, jak zwykle zapisujesz pliki tego typu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17326 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia