Udostępnianie zapisanej zawartości w module pamięci USB

Jeśli masz pliki zapisane na module pamięci USB, włóż go do portu USB ekranu dotykowego Surface Hub. Zostanie wyświetlone powiadomienie — wybierz je, aby otworzyć Eksploratora plików. Następnie wybierz plik, nad którym chcesz pracować.

Eksplorator plików pokazujący pliki z modułu pamięci USB

Jeśli powiadomienie nie zostało wyświetlone, wybierz pozycję Start

Start icon
znajdujący się u dołu ekranu dotykowego.

Przycisk Start

Następnie przejdź do obszaru Wszystkie aplikacje i wybierz Eksploratora plików.

Wszystkie aplikacje w menu Start

Aby uzyskać informacje na temat sposobu udostępniania ekranu innym osobom w ramach połączenia programu Skype, zobacz Prezentowanie ekranu urządzenia (lub zatrzymywanie jego prezentowania) podczas połączenia.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17328 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia