Ekran startowy to miejsce, w którym można otwierać aplikacje, takie jak Skype dla firm do obsługi połączeń, tablica programu OneNote umożliwiająca współpracę lub aplikacja Połącz pozwalająca wyświetlać zawartość na innym ekranie. Aby przejść na ekran startowy, wybierz przycisk Start

Start icon
na ekranie dotykowym.

Wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz z listy aplikację, z której chcesz korzystać.

Menu Start

Jeśli chcesz dodać aplikację na urządzeniu Surface Hub, skontaktuj się z działem technicznym w swojej organizacji lub osobą zarządzającą urządzeniem Surface Hub.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17331 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia