Przełączanie się do nowego spotkania lub sesji

Jeśli używasz urządzenia Surface Hub, aby uczestniczyć w spotkaniu, możesz po nim od razu rozpocząć kolejne spotkanie na tym samym urządzeniu Surface Hub. Spotkanie można rozpocząć na dwa sposoby.

Z poziomu okienka połączenia

Wybierz przycisk połączenia, a następnie wybierz pozycję Zobacz zaplanowane spotkania. Wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć. Jeśli spotkanie nie zostało pierwotnie zaplanowane jako spotkanie programu Skype dla firm, będziesz mieć możliwość zwrócenia się do organizatora spotkania, aby zmienił je w spotkanie online. Możesz też po prostu kontynuować korzystanie z urządzenia Surface Hub.

Następne zaplanowane spotkanie w okienku połączenia

Z poziomu ekranu powitalnego

Koniecznie zapisz wszystko, co chcesz zachować, a następnie wybierz przycisk Zakończ. Urządzenie Surface Hub zostanie wyczyszczone. Po zakończeniu pojawi się ekran powitalny. Wybierz następne spotkanie, do którego chcesz dołączyć.

Przycisk Gotowe

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17333 — ostatni przegląd: 18.12.2016 — zmiana: 7

Opinia