Przełączanie się do nowego spotkania lub sesji

Załóżmy, że korzystasz z urządzenia Surface Hub w celu uzyskania dodatkowych informacji o nim z poziomu aplikacji Wprowadzenie, a za kilka minut zaczyna się spotkanie. Możesz też być na pierwszym spotkaniu danego dnia, a za chwilę rozpocznie się kolejne spotkanie w tym samym pomieszczeniu z użyciem urządzenia Surface Hub.

Następne spotkanie można rozpocząć na dwa sposoby.

Z poziomu okienka połączenia

Wybierz przycisk połączenia, a następnie wybierz pozycję Zobacz zaplanowane spotkania. Wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć. Jeśli spotkanie nie zostało pierwotnie zaplanowane jako spotkanie programu Skype dla firm, będziesz mieć możliwość zwrócenia się do organizatora spotkania, aby zmienił je w spotkanie online. Możesz też po prostu kontynuować korzystanie z urządzenia Surface Hub.

Następne zaplanowane spotkanie w okienku połączenia

Z poziomu ekranu powitalnego

Koniecznie zapisz wszystko, co chcesz zachować, a następnie wybierz przycisk Gotowe. Urządzenie Surface Hub zostanie wyczyszczone. Po zakończeniu pojawi się ekran powitalny. Wybierz następne spotkanie, do którego chcesz dołączyć.

Przycisk Gotowe

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17333 — ostatni przegląd: 13.06.2016 — zmiana: 3

Opinia