Przełączanie między aplikacjami

Oto kilka wskazówek dotyczących używania aplikacji na urządzeniu Surface Hub:

Przełączanie się między aplikacjami

Jeśli masz otwartych kilka aplikacji, możesz szybko przełączać się między nimi, korzystając z przycisku Widok zadań. Przycisk ten znajduje się u dołu ekranu dotykowego.

Przycisk Widok zadań

W widoku zadań wybierz aplikację, do której chcesz przejść. Pozostałe aplikacje nadal będą otwarte — możesz się do nich przełączyć w ten sam sposób. Jeśli chcesz używać kilku aplikacji na ekranie naraz, przeciągnij pierwszą aplikację do boku ekranu dotykowego, a zostanie ona do niego przyciągnięta. Następnie przeciągnij inną aplikację do drugiego boku.

Zrzut ekranu: widok zadań

Korzystanie z aplikacji na pełnym ekranie

Aby wyświetlić aplikację na pełnym ekranie, wybierz na pasku tytułu aplikacji przycisk podwójnej strzałki.

Przycisk podwójnej strzałki na pasku narzędzi aplikacji.

Po zakończeniu pracy w aplikacji na pełnym ekranie, szybko przesuń od dołu w górę ekranu dotykowego lub odwrotnie i wybierz pozycję Zakończ tryb pełnoekranowy.

Przycisk Zakończ tryb pełnoekranowy

Korzystanie z aplikacji obok siebie

Aplikacje są domyślnie otwierane obok siebie, dzięki czemu można wygodnie pracować w kilku aplikacjach jednocześnie na dużym ekranie dotykowym. Aby zmienić rozmiar aplikacji, kiedy znajdują się obok siebie, przeciągnij pasek między aplikacjami, co spowoduje zmianę ich szerokości.

Zmiana rozmiaru aplikacji znajdujących się obok siebie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17334 — ostatni przegląd: 15.06.2016 — zmiana: 3

Opinia