Problemy z myszą, płytką dotykową i klawiaturą w systemie Windows

Masz problem z urządzeniem? Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo podłączone, a urządzenie ma zasilanie i jest poprawnie skonfigurowane.

Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

 • Odłącz kable USB i poczekaj chwilę, aż system Windows usunie z pamięci sterownik urządzenia, a następnie podłącz urządzenie ponownie.
 • Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze.
 • Jeśli między komputerem a urządzeniem znajduje się koncentrator USB, upewnij się, że ma on zasilanie. Jeśli urządzenie nadal nie działa, spróbuj usunąć koncentrator USB i podłączyć urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
 • Upewnij się, że kable urządzenia nie są w żaden sposób uszkodzone.
 • W przypadku urządzeń zasilanych bateriami sprawdź poziom naładowania baterii.
 • Upewnij się, że klawisze lub czujniki nie są zabrudzone.

Sprawdzanie połączeń bezprzewodowych

 • Poszukaj przycisku resetowania na spodzie urządzenia bezprzewodowego. Zresetowanie urządzenia spowoduje rozłączenie połączenia bezprzewodowego, a następnie ponowne jego nawiązanie. Przycisk resetowania może znajdować się również na odbiorniku USB urządzenia.
 • W przypadku urządzeń bezprzewodowych USB może wystarczyć po prostu odłączenie bezprzewodowego odbiornika USB, odczekanie około 10 sekund, a następnie ponowne podłączenie bezprzewodowego odbiornika USB do portu USB. Połączenie bezprzewodowe powinno zostać nawiązane ponownie.

Sprawdzanie urządzenia

Jeśli urządzenie w ogóle nie działa (na przykład po podłączeniu urządzenia nie świecą się diody albo kursor nie jest wyświetlany lub nie porusza się na ekranie), podłącz urządzenie do innego komputera i upewnij się, że działa ono na nim. Jeśli na innym komputerze urządzenie również nie działa, być może należy je wymienić.


Spróbuj skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów systemu Windows 7.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami, klikając przycisk Start , a następnie pozycję Panel sterowania.
 2. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.
 3. W obszarze Sprzęt i dźwięk, wybierz pozycję Konfiguruj urządzenie.


Sterowniki w narzędziu do rozwiązywania problemów ze sprzętem

Aktualizowanie sterownika urządzenia za pomocą usługi Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wpisz „Windows Update”, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 2. W lewym okienku wybierz pozycję Wyszukaj aktualizacje.
 3. Na stronie Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować wyszukaj aktualizacje dla swojego urządzenia, zaznacz pole wyboru obok sterownika, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Mogą nie być dostępne żadne aktualizacje sterowników.
 4. Na stronie Windows Update kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje. Usługa Windows Update poinformuje, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

Samodzielne pobieranie i instalowanie sterownika

 1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wpisz „menedżer urządzeń”, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Na liście kategorii sprzętu znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę.
 3. Kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 17417 — ostatni przegląd: 29.09.2016 — zmiana: 2

Opinia