Tworzenie dysku odzyskiwania USB

Jeśli wystąpią problemy z komputerem z systemem Windows, dysk odzyskiwania USB może ułatwić ich rozwiązanie, nawet jeśli nie będzie można uruchomić komputera.

Z komputerem mógł zostać dostarczony obraz odzyskiwania służący do odświeżenia komputera lub zresetowania ustawień do stanu początkowego. Obraz odzyskiwania jest przechowywany na specjalnej partycji odzyskiwania na komputerze, która ma zwykle rozmiar od 3 do 6 GB. Aby oszczędzić miejsce na komputerze, możesz usunąć z niego obraz odzyskiwania i zamiast niego używać dysku odzyskiwania. System Windows 8.1 zawiera wbudowane narzędzie do tworzenia dysku odzyskiwania USB. System Windows poinformuje Cię, jaki jest rozmiar partycji odzyskiwania: będziesz potrzebować dysku flash USB o co najmniej takim rozmiarze.

Aby utworzyć dysk odzyskiwania USB

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).
 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło dysk odzyskiwania, a następnie wybierz pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.
 3. Gdy zostanie otwarte narzędzie dysku odzyskiwania, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera na dysk odzyskiwania, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. Podłącz do komputera dysk flash USB o co najmniej takim rozmiarze jak ten wskazany na ekranie.
 5. Wybierz dysk USB, który ma być dyskiem odzyskiwania, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 6. Wybierz pozycję Utwórz. Obraz odzyskiwania i niezbędne narzędzia do odzyskiwania zostaną skopiowane na dysk flash USB, co może trochę potrwać (zależnie od komputera i rozmiaru obrazu odzyskiwania).
 7. Po zakończeniu tego procesu wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeśli chcesz zachować partycję odzyskiwania na komputerze, wybierz pozycję Zakończ.
   • Jeśli chcesz usunąć partycję odzyskiwania z komputera i zwolnić miejsce na dysku, wybierz pozycję Usuń partycję odzyskiwania. Następnie wybierz pozycję Usuń. Miejsce na dysku zajmowane przez obraz odzyskiwania zostanie zwolnione. Po zakończeniu usuwania wybierz pozycję Zakończ.
 8. Wyjmij dysk flash USB. Będzie to teraz Twój dysk odzyskiwania systemu Windows 8.1 , który będzie niezbędny w razie potrzeby odświeżenia komputera lub zresetowania ustawień do stanu początkowego. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu i nie umieszczaj na nim innych plików ani danych.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 17422 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia