Opis systemu nazw domen (DNS)

Dotyczy: Windows

Podsumowanie


W tym artykule opisano systemu nazw domen (DNS) i jego głównych składników.

Więcej informacji


DNS jest usługą nazw dla adresów internetowych, który tłumaczy nazwy domen na liczbowe adresy Internet Protocol (IP). Na przykład "www.microsoft.com" przekłada się na 198.105.232.6.DNS składa się z następujących składników:
  • Domeny: Domena jest logiczną grupę komputerów w dużej sieci. Dostęp do każdego komputera w danej grupie jest kontrolowany przez ten sam serwer.
  • Rozproszona baza danych: Rozproszona baza danych jest archiwum informacji o komputerach w sieci.
  • Serwery nazw: Nazwa serwera zawiera informacje adresowe innych komputerów w sieci. Te informacje można poświęcić komputery klienckie, które wystąpić z wnioskiem do serwera nazw.
  • Klienci: Klient żąda informacji z serwerów. W systemie nazw domen klient żąda informacji o adresach sieciowych z serwerów nazw.
  • Program rozpoznawania nazw: Program rozpoznawania nazw zapewnia klientom z informacjami o adresie o innych komputerach w sieci.