Błędy certyfikatów: często zadawane pytania

Czasami jest zwracany komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń witryny internetowej. Certyfikat witryny umożliwia programowi Internet Explorer nawiązanie bezpiecznego połączenia z daną witryną. Błędy certyfikatów występują, gdy istnieje problem z certyfikatem lub użyciem certyfikatu przez serwer sieci Web. Dzięki ostrzeżeniom dotyczącym błędów certyfikatów program Internet Explorer pozwala zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

 
Co znaczą błędy certyfikatów?
Czy zignorowanie błędu certyfikatu jest bezpieczne?
Czy mogę przejść do witryny mimo wyświetlenia błędu certyfikatu?
Czy można wyłączyć błędy certyfikatów?


Właściwości

Identyfikator artykułu: 17430 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia