Nieaktualne kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX to niewielkie aplikacje umożliwiające udostępnianie zawartości, na przykład filmów i gier, w witrynach internetowych. Ponadto umożliwiają one użytkownikom interakcje z zawartością, taką jak paski narzędzi i telegrafy giełdowe, podczas przeglądania sieci Web. Jednak w związku z tym, że wiele kontrolek ActiveX nie jest aktualizowanych automatycznie, mogą one stać się przestarzałe w miarę udostępniania ich nowszych wersji.

Dbanie o aktualizowanie kontrolek ActiveX jest bardzo istotne. Wiele szkodliwych lub zaatakowanych przez hakerów stron próbuje używać nieaktualnych kontrolek ActiveX do zbierania informacji z komputera, uszkadzania informacji na komputerze, instalowania oprogramowania na komputerze bez zgody użytkownika lub umożliwienia zdalnego sterowania komputerem przez kogoś innego.

Aktualizowanie kontrolek ActiveX

Gdy program Internet Explorer znajdzie i zablokuje fragmenty kodu na stronach internetowych, które próbują ładować znane, ale już nieaktualne kontrolki ActiveX, wyświetla odpowiedni komunikat. Aby zaktualizować te kontrolki:

  1. Na pasku powiadomień programu Internet Explorer wybierz pozycję Aktualizuj.
  2. Zostanie wyświetlona witryna internetowa kontrolki ActiveX, z której można pobrać jej najnowszą wersję.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 17437 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia