Zmienianie i resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Więcej

Zmienianie ustawień programu Internet Explorer

Istnieje wiele zmian, które można wprowadzić w celu dostosowania przeglądania w programie Internet Explorer. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia i opcje, otwórz program Internet Explorer na pulpicie, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

Resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Ustawienia programu Internet Explorer można zresetować, aby przywrócić je do takiego stanu, w jakim znajdowały się bezpośrednio po zainstalowaniu programu Internet Explorer na komputerze. Może to być przydatne przy rozwiązywaniu problemów, które mogły zostać spowodowane zmianą ustawień po instalacji. Resetowanie programu Internet Explorer jest nieodwracalne i powoduje utratę wszystkich poprzednich ustawień.

  1. Zamknij wszystkie otwarte okna i programy.
  2. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
  3. Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Resetuj.
  4. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer wybierz pozycję Resetuj.
  5. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, wybierz pozycję Zamknij, a następnie wybierz przycisk OK. Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmiany.