Program Microsoft Security Essentials — rozwiązywanie problemów z aktualizacją

Program Microsoft Security Essentials automatycznie współdziała z usługą Microsoft Update, dzięki czemu definicje wirusów i programów szpiegujących są zawsze aktualne.

Objawy 

Oto kilka typowych problemów dotyczących aktualizacji automatycznych:

 • Pojawiają się komunikaty o błędach wskazujące na to, że aktualizowanie zakończyło się niepowodzeniem.
 • Podczas sprawdzania dostępności aktualizacji pojawia się komunikat o błędzie informujący, że nie można sprawdzić, pobrać lub zainstalować aktualizacji definicji wirusów i programów szpiegujących.
 • Aktualizowanie kończy się niepowodzeniem mimo działającego połączenia internetowego.
 • Aktualizacje nie instalują się automatycznie zgodnie z harmonogramem.

Przyczyna 

Najczęstszymi przyczynami problemów z aktualizacjami są trudności z nawiązaniem połączenia internetowego. Jeśli komputer jest w trybie online, przyczyną problemu mogą być konflikty z ustawieniami w programie Windows Internet Explorer.

Rozwiązanie


Krok 1. Zresetuj ustawienia programu Internet Explorer

 1. Zakończ wszystkie otwarte programy, w tym program Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz inetcpl.cpl i naciśnij klawisz Enter.
 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W obszarze Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj, a następnie ponownie kliknij przycisk Resetuj.
 5. Zaczekaj, aż program Internet Explorer zakończy resetowanie ustawień, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Otwórz program Internet Explorer.
 7. Otwórz program Microsoft Security Essentials, kliknij kartę Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 2. Ustaw program Internet Explorer jako przeglądarkę domyślną

 1. Zakończ wszystkie otwarte programy, w tym program Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz polecenie inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy.
 4. W obszarze Domyślna przeglądarka sieci Web kliknij przycisk Ustaw jako domyślny. Kliknij przycisk OK.
 5. Otwórz program Microsoft Security Essentials. Kliknij kartę Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 3. Upewnij się, że data i godzina są prawidłowo ustawione na komputerze

 1. Otwórz program Microsoft Security Essentials.
 2. Jeśli wyświetlany komunikat o błędzie zawiera kod 0x80072f8f, przyczyną problemu jest prawdopodobnie nieprawidłowe ustawienie daty lub godziny na komputerze.
 3. Aby zresetować ustawienie daty lub godziny na komputerze, wykonaj czynności w artykule Naprawianie uszkodzonych skrótów na pulpicie i typowe zadania konserwacji systemu.

Krok 4. Zmień nazwę folderu SoftwareDistribution na komputerze

 1. Zatrzymywanie usługi Aktualizacje automatyczne
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij prawym przyciskiem usługę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.
  3. Zminimalizuj przystawkę Usługi.
 2. Jeśli wyświetlany komunikat o błędzie zawiera kod 0x80072f8f, przyczyną problemu jest prawdopodobnie nieprawidłowe ustawienie daty lub godziny na komputerze.
 3. Zmień nazwę katalogu SoftwareDistribution w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz cd % windir %, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Wpisz ren SoftwareDistribution SDTemp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  4. Wpisz exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Uruchom usługę Aktualizacje automatyczne w następujący sposób:
  1. Zmaksymalizuj przystawkę Usługi.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. Zamknij okno przystawki Usługi.

Krok 5. Zresetuj aparat aktualizacji programów antywirusowych firmy Microsoft na komputerze

 1. Kliknij kolejno przycisk Start, pozycję Wszystkie programy, pozycję Akcesoria, po czym kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:
  • Cd\
  • Cd program files\microsoft security essentials
  • Mpcmdrun –removedefinitions –all
  • Exit
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Otwórz program Microsoft Security Essentials, kliknij kartę Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Krok 6. Ręczne zainstaluj aktualizacje definicji wirusów i programów szpiegujących

Kliknij pozycję Uruchom. Najnowsze aktualizacje zostaną ręcznie zainstalowane na komputerze.

Krok 7. Skontaktuj się z pomocą techniczną

Jeśli powyższe kroki nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc techniczna.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17451 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia