PRB: VBScript kompilacji komunikat o błędzie "800a03e9" za mało pamięci

Dotyczy: Visual Basic 2010 Express

Symptomy


Podczas wyświetlania podglądu kod napisany w języku Visual Basic Script w przeglądarce, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Błąd kompilacji Microsoft VBScript "800a03e9" za mało pamięci

Przyczyna


VBScript ma limit maksymalny statyczny ciąg znaków 1 022, a ten błąd pojawia się w każdej chwili linii kodu przekracza 1 022 znaków.

Rozwiązanie


W większości przypadków, wiersz kodu błędu jest instrukcja SQL, ponieważ instrukcji SELECT mogą być bardzo duże. Aby obejść ten problem, można użyć jednego z następujących:
  • Jeśli SELECT jest sprzeczne z pojedynczej tabeli, usuń prefiks "Tabela." przed każdej kolumny.
  • Utwórz zmienną do przechowywania instrukcji SELECT i złączyć SQL na kilka linii w następujący sposób:
    MySQL = "SELECT table.col1, table.col2 "MySQL = MySQL & "FROM table "MySQL = MySQL & "Where x = 3"
  • Jeśli liczba kolumn są stosunkowo niewielkie, ale instrukcja SELECT wybiera z wielu tabel, należy utworzyć widok. Wybierz opcję względem widoku, pomijając prefiks "Tabela." przed kolumny.
  • Dla wierszy-SQL kodu, które są zbyt duże można użyć drugie obejście opisane wcześniej.

Stan


Takie działanie jest celowe.