Wspomaganie ochrony komputera za pomocą programu Windows Defender

Jeśli masz system Windows 10, usługa Windows Defender zapewni Ci najnowszą ochronę antywirusową. Po uruchomieniu systemu Windows 10 po raz pierwszy usługa Windows Defender jest włączona i aktywnie pomaga chronić Twój komputer, skanując w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa. Usługa Windows Defender używa funkcji ochrony w czasie rzeczywistym do skanowania plików pobieranych na komputer lub na nim uruchamianych.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje programu Windows Defender, aby ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa komputera oraz jego ochronę przed zagrożeniami.

Jeśli masz starszą wersję systemu Windows i korzystasz z programu Microsoft Security Essentials, warto przejść na program Windows Defender.

Planowanie skanowania w programie Windows Defender

Program Windows Defender regularnie skanuje komputer, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Jeśli chcesz ustawić własny harmonogram skanowania:

  1. Wyszukaj, a następnie otwórz pozycję Zaplanuj zadania.
  2. W lewym okienku rozwiń pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i kliknij dwukrotnie folder Windows Defender.
  3. W środkowym okienku u góry kliknij dwukrotnie pozycję Windows Defender: Skanowanie zaplanowane.
  4. Wybierz kartę Wyzwalacze, a następnie wybierz pozycję Nowy.
  5. Ustaw czas i częstotliwość, a następnie wybierz przycisk OK.


Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym programu Windows Defender

  1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia.
  2. Wybierz pozycję Windows Defender, a następnie włącz lub wyłącz opcję Ochrona w czasie rzeczywistym.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17464 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia