Używanie kontrolek ActiveX w programach Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10


Kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX to niewielkie aplikacje umożliwiające udostępnianie zawartości, na przykład filmów i gier, w witrynach internetowych. Ponadto umożliwiają one użytkownikom interakcje z zawartością, taką jak paski narzędzi i telegrafy giełdowe, podczas przeglądania Internetu. Czasami jednak te aplikacje mogą funkcjonować wadliwie lub udostępniać niechcianą zawartość. W pewnych przypadkach te aplikacje mogą być także używane do zbierania informacji z komputera, uszkadzania informacji na komputerze, instalowania oprogramowania na komputerze bez zgody użytkownika lub zdalnego sterowania komputerem przez kogoś innego.

Filtrowanie ActiveX

Filtrowanie ActiveX w programie Internet Explorer zapobiega instalowaniu i używaniu tych aplikacji przez witryny internetowe. To zwiększa bezpieczeństwo podczas przeglądania, ale może też wpływać na działanie niektórych witryn. Gdy filtrowanie ActiveX jest włączone, mogą na przykład nie działać filmy, gry i inna zawartość interakcyjna. 

Aby włączyć filtrowanie ActiveX we wszystkich witrynach
Wyłączanie filtrowania ActiveX w poszczególnych witrynach
Wyłączanie filtrowania ActiveX we wszystkich witrynach


Dostosowywanie ustawień kontrolek ActiveX w programie Internet Explorer

Ze względów bezpieczeństwa w programie Internet Explorer może nie być skonfigurowane pobieranie ani uruchamianie kontrolek ActiveX. Po zmianie pewnych zaawansowanych ustawień zabezpieczeń można pobierać, instalować lub uruchamiać kontrolki, ale komputer jest wtedy bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa. Zmieniając zaawansowane ustawienia kontrolek ActiveX, należy mieć świadomość, że zwiększa to poziom zagrożenia dla komputera. 

Aby zmienić ustawienia kontrolek ActiveX

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zabezpieczenia wybierz pozycję Poziom niestandardowy, a następnie w obszarze Kontrolki ActiveX i wtyczki zrób tak:

  Zezwól na Automatyczne monitowanie dla kontrolek ActiveX, wybierając pozycję Włącz.

  Włącz w programie Internet Explorer opcję Wyświetl wideo i animacje na stronie sieci Web, która nie korzysta z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego, wybierając pozycję Włącz.

  Włącz w programie Internet Explorer opcję Pobieranie podpisanych kontrolek ActiveX, wybierając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).

  Włącz w programie Internet Explorer opcję Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek, wybierając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).

  Włącz w programie Internet Explorer opcję Wykonuj skrypty kontrolek ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania, wybierając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).
 3. Wybierz pozycję OK, a następnie ponownie wybierz pozycję OK.

Pomoc dotycząca starszych wersji programu Internet Explorer

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17469 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia