Komunikat o błędzie: Not Accepting Cookies

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Przy próbie wyświetlenia strony sieci Web może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:

Not accepting cookies (Pliki cookie nie są akceptowane)

Przyczyna

Takie zachowanie może mieć następujące przyczyny:

 • W programie Internet Explorer jest wyłączona opcja akceptowania plików cookie.
 • Plik cookie jest uszkodzony.
 • Rejestr nie został poprawnie zaktualizowany po zmianie opcji plików cookie w programie Internet Explorer.
 • Data systemowa komputera została ustawiona na dużo późniejszą datę z przyszłości.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Metoda 1

Włączyć opcję akceptowania plików cookie w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia [lub w menu View (Widok) w programie Internet Explorer w wersji 4.x].
 2. W programie Internet Explorer 5 kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy. Kliknij opcję Włącz lub Monituj w sekcji Zezwalaj na przechowywanie plików cookie.

  W programie Internet Explorer 4.x kliknij kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie kliknij opcję Prompt Before Accepting Cookies (Pytaj przed zaakceptowaniem plików cookie) lub Always Accept Cookies (Zawsze akceptuj pliki cookie).
 3. Klikaj przycisk OK, dopóki nie powrócisz do programu Internet Explorer.
 4. Połącz się z adresem sieci Web, dla którego był wyświetlony komunikat o błędzie „Not accepting cookies”, aby zweryfikować, że można uzyskać dostęp do strony sieci Web.
Jeśli zostanie wybrana opcja Prompt Before Accepting Cookies i wciąż nie będzie można uzyskać dostępu do strony sieci Web, należy wykonać czynności opisane w metodzie 1 i wybrać opcję Always Accept Cookies (opcja Włącz w programie Internet Explorer 5).

Metoda 2

Zmień nazwę pliku cookie w folderze Windows\Cookies dla strony sieci Web, dla której był wyświetlony komunikat „Not accepting cookies”. Aby zmienić nazwę pliku cookie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknij dwukrotnie ikonę dysku, na którym jest zlokalizowany folder Windows, kliknij dwukrotnie folder Windows, a następnie kliknij dwukrotnie folder Cookies.
 2. W folderze Cookies zmień nazwę pliku „Nazwa użytkownika@witryna sieci Web.txt”, gdzie Nazwa użytkownika to nazwa używana do logowania się w systemie Windows, a Witryna sieci Web to nazwa witryny sieci Web, do której użytkownik próbował uzyskać dostęp. Na przykład:

  user@microsoft.txt
  Na podstawie tego przykładu można zmienić nazwę pliku User@microsoft.txt na User@microsoft.old. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmieniania nazwy pliku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst zmienianie nazwy, a następnie kliknij dwukrotnie temat „Zmienianie nazw plików”.
 3. Połącz się ze stroną sieci Web, dla której był wyświetlony komunikat o błędzie „Not accepting cookies”, aby zweryfikować, że można uzyskać dostęp do tej strony.

Metoda 3

Zmień opcję plików cookie, aby podjąć próbę poprawnej aktualizacji rejestru. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

Internet Explorer 5

W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, kliknij kartę Zabezpieczenia, wybierz niższy poziom zabezpieczeń dla Strefy internetowej, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Internet Explorer 4.x

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Internet Options (Opcje internetowe) w menu View (Widok).
 2. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie kliknij opcję plików cookie inną niż aktualnie wybrana.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Internet Options w menu View.
 5. Kliknij kartę Advanced, a następnie kliknij opcję plików cookie, którą chcesz użyć.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Połącz się ze stroną sieci Web, dla której był wyświetlony komunikat o błędzie „Not accepting cookies”, aby zweryfikować, że można uzyskać dostęp do tego adresu.

Metoda 4

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Internet Explorer 5

 1. Za pomocą Edytora rejestru zmień wartość „1A02” w następującym kluczu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Wartości:


  1 = Lokalny intranet
  2 = Zaufane witryny
  3 = Internet
  4 = Witryny z ograniczeniami
 2. Połącz się ze stroną sieci Web, dla której był wyświetlony komunikat o błędzie „Not accepting cookies”, aby zweryfikować, że można uzyskać dostęp do tego adresu.

Program Internet Explorer 4.x

 1. Za pomocą Edytora rejestru zmień wartość „AllowCookies” w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Jako wartości „AllowCookies” użyj następujących danych:


  Znaczenie Wartość
  ---------------------------------------
  Pytaj przed zaakceptowaniem plików cookie 0
  Zawsze akceptuj pliki cookie 1
  Wyłącz używanie wszystkich plików cookie 2
 2. Połącz się z adresem sieci Web, dla którego był wyświetlony komunikat o błędzie „Not accepting cookies”, aby zweryfikować, że można uzyskać dostęp do tego adresu.

Metoda 5

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Data/Godzina.
 3. Na karcie Data i godzina ustaw aktualną datę jako datę komputera.
 4. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

W programie Internet Explorer 4.x zmiany opcji plików cookie na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje internetowe są zapisywane w następującym kluczu rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Wartość AllowCookies nie występuje w rejestrze do momentu zmiany opcji korzystania z plików cookie na karcie Advanced w oknie dialogowym Internet Options. Dodatkowo, gdy zostanie usunięty program Internet Explorer 4.0, ustawienie w rejestrze nie może mieć przywróconego oryginalnego stanu.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

154360 Information About the Security Alert Message for Cookies in Internet Explorer and Outlook Express
Właściwości

Identyfikator artykułu: 175662 — ostatni przegląd: 02.12.2005 — zmiana: 1

Opinia