Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows

Wykonaj następujące czynności, aby automatycznie zdiagnozować i rozwiązać problemy z plikami i folderami w systemie Windows, które mogą uniemożliwiać usuwanie plików lub folderów z Kosza bądź sprawiać trudności podczas próby skopiowania, przeniesienia, zmienienia nazwy lub usunięcia pliku.

  • Wybierz przycisk Pobierz na tej stronie.
  • W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w narzędziu do rozwiązywania problemów z plikami i folderami.

Pobierz
 

  • Nie można opróżnić Kosza ani usunąć z niego pliku lub folderu.
  • Podczas próby przeniesienia pliku lub zmiany jego nazwy pojawia się komunikat o błędzie: „Plik lub folder nie istnieje”.
  • Podczas próby skopiowania, przeniesienia lub usunięcia pliku bądź zmiany jego nazwy w udziale sieciowym pojawia się komunikat o błędzie: „Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie zostało przerwane”. Ewentualnie: „Folder nie istnieje. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty. Czy chcesz go utworzyć”?
  • Ustawienia widoku folderów albo dostosowania folderów prawdopodobnie zostały utracone lub są niepoprawne.
  • Nie można zaznaczyć więcej niż jednego elementu w Eksploratorze Windows za pomocą skrótów klawiaturowych albo przez przytrzymanie klawisza Shift lub Ctrl podczas klikania elementów.
  • Niektóre ikony w oknie Mój komputer, w Eksploratorze Windows, na pulpicie lub na pasku Szybkie uruchamianie zmieniają się losowo.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17590 — ostatni przegląd: 14.06.2016 — zmiana: 1

Opinia