Automatyczne rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w systemie Windows

Wykonaj następujące czynności, aby automatycznie zdiagnozować i rozwiązać problemy z zabezpieczeniami systemu Windows przez włączenie kontroli konta użytkownika, ochrony DEP, Zapory systemu Windows oraz innych funkcji i opcji zabezpieczeń systemu Windows.

  • Wybierz przycisk Pobierz na tej stronie.
  • W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w narzędziu do rozwiązywania problemów z zabezpieczeniami systemu Windows.

Pobierz
 

  • Sprawdzenie następujących funkcji zabezpieczeń systemu Windows i włączenie ich, jeśli jest to potrzebne
  • Filtr witryn wyłudzających informacje lub filtr Smartscreen
  • Kontrola konta użytkownika (UAC)
  • Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP)
  • Zapora systemu Windows
  • Aktualizacja i stan ochrony antywirusowej
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17601 — ostatni przegląd: 14.06.2016 — zmiana: 1

Opinia