Polecenia Zapisz element docelowy jako oraz Drukuj element docelowy są niedostępne

Symptomy

W programie Internet Explorer po kliknięciu prawym przyciskiem myszy łącza HTML (Hypertext Markup Language) polecenie
Zapisz element docelowy jako
oraz
Drukuj element docelowy
są niedostępne. Ponadto po kliknięciu polecenia
Drukuj
w menu
Plik
pole wyboru
Drukuj wszystkie połączone dokumenty
może być także niedostępne.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy został włączony Klasyfikator treści.

Rozwiązanie

W celu obejścia problemu należy użyć jednej z poniższych metod:

Metoda 1

Wyłącz Klasyfikatora treści, wykonując następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W programie Internet Explorer 4 w menu
  Widok
  kliknij polecenie
  Opcje internetowe.


  W programie Internet Explorer 5 w menu
  Narzędzia
  kliknij polecenie
  Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę
  Zawartość.
 3. W obszarze
  Klasyfikator treści
  kliknij przycisk
  Wyłącz.
 4. W polu
  Hasło
  wpisz wymagane hasło i kliknij przycisk
  OK.
 5. Kliknij przycisk
  OK, gdy pojawi się komunikat:
  Klasyfikator treści został wyłączony. Upewnij się, że jest włączony, zanim ktoś inny będzie mógł użyć tego komputera.

Metoda 2

Kliknij łącze HTML, aby załadować stronę sieci Web, a następnie w menu
Plik
kliknij polecenie
Zapisz jako
lub
Drukuj. Ta metoda zakłada, że strona sieci Web przejdzie pomyślnie przez Klasyfikatora treści.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Jeśli Klasyfikator treści jest włączony, stronę sieci Web można zapisać lub wydrukować tylko wtedy, gdy przejdzie przez Klasyfikatora treści. Nie można jej zapisać ani wydrukować, klikając prawym przyciskiem myszy łącze HTML, a następnie klikając polecenie
Zapisz element docelowy jako
lub
Drukuj element docelowy, ponieważ ta metoda pomija Klasyfikatora treści.
UWAGA: Ustawienia Klasyfikatora treści są stosowane do wszystkich użytkowników komputera lokalnego, a użytkownicy, którzy nie są administratorami na komputerze lokalnym, nie mogą ich zmienić (dotyczy tylko systemu Windows NT 4.0 oraz Windows 2000). Nie można utworzyć różnych ustawień Kreatora treści dla różnych użytkowników tego samego komputera. Jeżeli nie włączasz Klasyfikator treści, a komputer jest współużytkowany z wieloma osobami, skontaktuj się z innymi użytkownikami, aby sprawdzić, czy oni włączyli Klasyfikatora treści.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 176316 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia