Nie można uruchomić przeglądarki sieci Web przy użyciu skrótów internetowych programu Outlook Express

Symptomy

Dwukrotne kliknięcie skrótu internetowego w wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook Express nie zawsze powoduje uruchomienie przeglądarki sieci Web lub połączenie ze stroną sieci Web.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wówczas, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Program Microsoft Internet Explorer nie jest skonfigurowany jako domyślna przeglądarka internetowa, a domyślna przeglądarka nie jest już zainstalowana.
 • Krótka nazwa pliku (standard nazewnictwa 8.3) jest używana w przypadku nazwy programu skojarzonego ze skrótami internetowymi.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod zależnie od przyczyny problemu.

Skonfigurowanie programu Internet Explorer jako przeglądarki domyślnej

Aby skonfigurować program Internet Explorer jako domyślną przeglądarkę internetową, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Internet lub Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Programy.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Program Internet Explorer ma sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką jest zaznaczone, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Otwórz program Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk Tak, gdy zostanie wyświetlony następujący monit:
  Internet Explorer nie jest obecnie domyślną przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się domyślną przeglądarką?
Po wykonaniu powyższych czynności łącza w wiadomościach e-mail powinny powodować otwarcie programu Internet Explorer.

Tylko program Outlook Express 5

Uwaga: Ta sekcja nie dotyczy systemu Microsoft Windows 2000. Ten problem jest również rozwiązywany w przypadku programu Outlook Express 5 przy użyciu narzędzia Microsoft Internet Explorer 5 Repair. Aby uruchomić narzędzie Microsoft Internet Explorer 5 Repair, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Na liście zainstalowanych programów kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe.
 3. Kliknij przycisk Napraw program Internet Explorer.
 4. Gdy naprawa się zakończy, ponownie uruchom komputer.

Poprawianie skojarzeń plików

Aby rozwiązać drugi problem, należy poprawić skojarzenia plików. W tym celu należy zmienić nazwę programu skojarzonego ze skrótami internetowymi, korzystając z długiej nazwy pliku przeglądarki sieci Web. Wykonaj kroki właściwe dla danego systemu operacyjnego.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition i Windows NT

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows lub Eksplorator Windows NT.
 2. Kliknij menu Widok, kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Typy plików.
 3. W polu Zarejestrowane typy plików kliknij pozycję URL:Protokół MailTo, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W polu Akcje kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 5. W polu Aplikacja używana do wykonania akcji może być wyświetlana ścieżka do przeglądarki sieci Web w formacie krótkiej nazwy pliku. Wpisz ścieżkę do przeglądarki sieci Web, korzystając z formatu pełnej nazwy pliku. Na przykład następująca ścieżka może być wyświetlana w polu Aplikacja używana do wykonania akcji.
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Zmień ten zapis na następującą ścieżkę:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (ze znakami cudzysłowów włącznie).
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 7. Powtórz kroki 3–6 w odniesieniu do następujących zarejestrowanych typów plików:
  • URL:Protokół Gopher
  • URL:Protokół HTTP
  • URL:Protokół HTTP z ochroną prywatności
 8. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Jeśli te kroki zostaną wykonane, podczas uruchamiania programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący monit:

Internet Explorer nie jest obecnie domyślną przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się domyślną przeglądarką?
Upewnij się, że pole wyboru Program Internet Explorer ma sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką nie jest zaznaczone w oknie Opcje internetowe, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu.

Gdy zostanie kliknięty przycisk Tak, problem może wystąpić ponownie.

Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Typy plików.
 3. W polu Zarejestrowane typy plików kliknij pozycję URL:Protokół FTP, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W polu Akcje kliknij pozycję Otwórz, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. W polu Aplikacja używana do wykonania akcji może być wyświetlana ścieżka do przeglądarki sieci Web w formacie krótkiej nazwy pliku lub niepoprawna ścieżka. Wpisz ścieżkę do przeglądarki sieci Web, korzystając z formatu pełnej nazwy pliku. Na przykład następująca ścieżka może być wyświetlana w polu Aplikacja używana do wykonania akcji.
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Zmień ten zapis na następującą ścieżkę:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (ze znakami cudzysłowów włącznie).
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 7. Powtórz kroki 3–6 w odniesieniu do następujących zarejestrowanych typów plików:
  • URL:Protokół Gopher
  • URL:Protokół HTTP
  • URL:Protokół HTTP z ochroną prywatności
  • URL:Skrót internetowy
 8. Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: Jeśli te kroki zostaną wykonane, podczas uruchamiania programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący monit:

Internet Explorer nie jest obecnie domyślną przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się domyślną przeglądarką?
Upewnij się, że pole wyboru Program Internet Explorer ma sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką nie jest zaznaczone w oknie Opcje internetowe, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu.

Gdy zostanie kliknięty przycisk Tak, problem może wystąpić ponownie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 177054 — ostatni przegląd: 03.11.2005 — zmiana: 1

Opinia