Oprogramowanie antywirusowe może powodować zdarzenie o identyfikatorze 2011

Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po zainstalowaniu programu Norton AntiVirus dla systemu Windows lub programu IBM AntiVirus 3.01N (kompilacja 301.590) pojawiają się następujące komunikaty o błędzie:


Za mało pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
-oraz-
Za mało pamięci, aby zakończyć transakcję. Zamknij niektóre programy i spróbuj ponownie.
Klienci nie mogą uzyskać dostępu do udziałów sieciowych. Ponadto Podgląd zdarzeń na serwerze systemu Windows może zarejestrować w dzienniku systemu jeden lub więcej następujących komunikatów o zdarzeniach:

ID zdarzenia: 2011
Źródło: Srv
Opis: Parametr konfiguracyjny serwera „IRPStackSize” jest zbyt
mały, aby serwer mógł używać urządzenia lokalnego. Zwiększ
wartość tego parametru.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.Aby rozwiązać ten problem, zwiększ wartość parametru IRPStackSize w rejestrze: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość IRPStackSize.

  UWAGA: Jeśli wartość IRPStackSize jeszcze nie istnieje, użyj następującej procedury, aby ją utworzyć:
  1. W folderze parameters rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym okienku.
  2. Wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość DWord.
  3. Wpisz tekst IRPStackSize.

   WAŻNE: Wpisz tekst „IRPStackSize” dokładnie tak, jak jest wyświetlany, ponieważ w nazwie wartości jest uwzględniana wielkość liter.
 5. Zmień system na dziesiętny.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość większą niż wyświetlona wartość.

  Jeśli wartość IRPStackSize została utworzona za pomocą procedury opisanej w kroku 4, wartość domyślna będzie równa 15. Zaleca się zwiększenie tej wartości o 3. Tak więc jeśli poprzednia wartość była równa 11, wpisz 14, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nie zniknie po wykonaniu powyższej procedury, spróbuj jeszcze zwiększyć wartość IRPStackSize. Wartość maksymalna dla systemu Windows 2000 jest równa 50 (0x32 szesnastkowo).

Jeśli używasz systemu Windows NT 4.0 i problem nie zniknie po wykonaniu powyższej procedury, konieczne może być zastosowanie dodatku Service Pack 4 lub Service Pack 5 dla systemu Windows NT.

Więcej informacji

W systemie Windows NT 4.0 wartość domyślna IRPStackSize jest równa 0x4 i musi mieścić się w zakresie od 0x4 do 0xC (4-12). W systemie Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 5 lub nowszym są ignorowane wartości mniejsze niż 0x7.

W systemie Windows 2000 wartość domyślna IRPStackSize jest równa 15 i musi mieścić się w zakresie od 11 do 50. W systemie Windows XP wartość domyślna IRPStackSize jest równa 15 i musi mieścić się w zakresie od 11 do 50.UWAGA: Wartość domyślna i zakres dla systemu Microsoft Windows Server 2003 są takie same, jak dla systemu Windows XP.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

106167 Komunikat o błędzie: Za mało pamięci serwera

UWAGA: Poprzedni artykuł zaleca zwiększenie wartości IrpStackSize, jeśli jednak wartość ta zostanie zwiększona do maksimum (na przykład do maksimum równego 12 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 lub do maksimum równego 50 na komputerze z systemem Windows 2000), ten problem może się pojawiać.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu dotyczącego parametru IRPStackSize w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

198386 Changes in IRP stack size in Lanman Server

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Symantec w sieci Web:

UWAGA: Lokalizacje tych dokumentów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Symantec udostępnia te łącza tylko jako udogodnienie. Dołączenie takiego łącza nie oznacza, że firma Symantec popiera, zaleca lub akceptuje odpowiedzialność za treść tych witryn.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 177078 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia