Jak skonfigurować zaufane domeny na zaporze

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób konfigurowania zaufanych domen na zaporze.

Więcej informacji

Aby zdefiniować zaufanie domeny, czyli utworzyć bezpieczny kanał przez zaporę, muszą być otwarte niżej wymienione porty. Należy pamiętać, że po obu stronach zapory mogą być hosty, odgrywające zarówno rolę klienta, jak i serwera. Z tego powodu zastosowanie reguł portów może okazać się konieczne po obu stronach.

Windows NT


Ponadto należy włączyć Protokół IP 47 (GRE).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 179442 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia