Jak tworzyć plik LMHOSTS służący do sprawdzania poprawności domen i rozwiązywania innych problemów z rozpoznawaniem nazw

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314108 .

Streszczenie

Mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie użycie pliku Lmhosts do rozpoznawania nazw NetBIOS ze względu na problemy z rozpoznawaniem nazw w sieci TCP/IP. W tym artykule omówiono poprawną metodę tworzenia pliku Lmhosts używanego do rozpoznawania nazw i sprawdzania poprawności domen.

Więcej informacji

Aby utworzyć poprawnie sformatowany plik Lmhosts, wykonaj następujące kroki:
 1. Za pomocą edytora tekstów, takiego jak Notepad.exe lub Edit.com, utwórz plik o nazwie Lmhosts i zapisz go w następującym folderze:
   
  Windows NT
  ----------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc

  Windows 95
  ----------

  C:\Windows (folder, w którym zainstalowany jest system Windows)

  Windows NT i Windows 2000
  ---------------------------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  UWAGA: Plik powinien nosić nazwę Lmhosts, bez rozszerzenia. Program Notepad.exe może automatycznie dołączyć rozszerzenie .txt. W takim przypadku konieczna będzie zmiana nazwy pliku w wierszu polecenia, tak aby nazwa nie zawierała rozszerzenia.
 2. Dodaj następujące wpisy do pliku Lmhosts:
   
  10.0.0.1 NAZWAPKD #PRE #DOM:NAZWA-DOMENY
  10.0.0.1 "NAZWA-DOMENY \0x1b" #PRE
  UWAGA
  : W nazwie domeny uwzględniana jest wielkość liter. Nazwę należy wpisywać wielkimi literami, zgodnie z artykułem Q262655 PDC Names Entered in LMHOSTS File are case-sensitive.
UWAGA: Spacje między tymi wpisami są obowiązkowe. Adres 10.0.0.1 należy zastąpić adresem IP podstawowego kontrolera domeny (PKD), wpis NazwaPKD - nazwą NetBIOS podstawowego kontrolera domeny, a wpis Nazwa-domeny - nazwą domeny Windows NT. Między znakami cudzysłowu musi być łącznie 20 znaków (nazwa domeny plus odpowiednia liczba spacji dopełniająca do 15 znaków plus kreska ułamkowa odwrócona plus szesnastkowa reprezentacja typu usługi w NetBIOS).


Aby ułatwić sobie określenie pozycji 16 znaku, skopiuj poniższy wiersz do pliku LMHOSTS:
 
# IP Address "123456789012345*7890"
Wyrównaj znaki podwójnego cudzysłowu ("), dodając lub usuwając spacje z wiersza komentarza, a następnie umieść znak \ w 16. kolumnie (kolumnie oznaczonej gwiazdką). Przed i po znaku \ należy wstawiać SPACJE, a nie znaki tabulacji.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

163409 NetBIOS Suffixes (16th Character of the NetBIOS Name)
 1. Po dodaniu powyższych wierszy zapisz plik i zakończ pracę z edytorem.
 2. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -R
  UWAGA: W przełączniku -R uwzględniana jest wielkość liter i musi on być wpisany wielką literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Oczyszczenie i wstępne załadowanie tabeli nazw w zdalnej pamięci podręcznej NBT zakończyło się pomyślnie.
 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -c
  UWAGA: W przełączniku -c także uwzględniana jest wielkość liter i musi on być wpisany małą literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinna zostać wyświetlona informacja podobna do następującej:
   
  Adres IP węzła: [10.0.0.5] Identyfikator zakresu: []

  NetBIOS - tabela nazw w zdalnej pamięci podręcznej

  Nazwa Typ Adres hosta Aktywność [s]
  ----------------------------------------------------------
  NazwaPKD <03> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  NazwaPKD <00> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  NazwaPKD <20> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  Domena <1B> UNIQUE 10.0.0.1 -1
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

180099 Troubleshooting LMHOSTS Name Resolution Issues
Właściwości

Identyfikator artykułu: 180094 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia