Polecenie „Otwórz w nowym oknie” nie działa w programie Internet Explorer

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Wersja tego artykułu dla programu Internet Explorer w wersji 5 i 6: 281679 .

Symptomy

Może pojawić się jeden z następujących symptomów:
 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy adresu sieci Web na stronie sieci Web i kliknięciu polecenia Otwórz w nowym oknie strona sieci Web może się nie otworzyć w nowym oknie.
 • Po kliknięciu łącza na stronie sieci Web, na której do otwarcia nowego okna używany jest skrypt, nowe okno może nie zostać otwarte lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd skryptu programu Internet Explorer
  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.

  Wiersz:
  Znak:
  Błąd: Taki interfejs nie jest obsługiwany
  Kod: 0

  Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Zainstalowano program, który niepoprawnie rejestruje interfejsy w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
 • Usunięto program Microsoft Visual Basic 5.0 po utworzeniu za jego pomocą aplikacji, która korzysta z formantu Webbrowser obecnego w pliku Shdocvw.dll.
 • Brak niektórych informacji w rejestrze dotyczących programu Internet Explorer lub są one uszkodzone.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regsvr32 actxprxy.dll.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po pojawieniu się następującego komunikatu ponownie kliknij przycisk OK:
  Polecenie DllRegisterServer w pliku actxprxy.dll powiodło się.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwórz wpisz polecenie regsvr32 shdocvw.dll.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie po pojawieniu się następującego komunikatu ponownie kliknij przycisk OK:
  DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded.
 7. Ponownie uruchom komputer.
Ten problem może również wystąpić w przypadku braku lub uszkodzenia informacji dotyczących rejestracji niektórych plików systemu Windows lub programu Internet Explorer. Jeśli kroki podane wcześniej w tym artykule nie przynoszą efektu, powtórz kroki dotyczące rejestrowania niektórych dodatkowych plików systemu Windows i programu Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące polecenia:
 • regsvr32 oleaut32.dll
 • regsvr32 shdocvw.dll
 • regsvr32 actxproxy.dll
 • regsvr32 mshtml.dll
 • regsvr32 pdm32.dll
Ten problem nie występuje w programie Internet Explorer 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym. Aby uzyskać najnowszą wersję programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 180176 — ostatni przegląd: 13.06.2004 — zmiana: 1

Opinia