Pliki wchodzące w skład dodatku USB w wersji OSR 2.1 i OSR 2.5

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę plików znajdujących się na dysku CD-ROM z dodatkiem USB (Universal Serial Bus) dla systemu Windows 95 OEM Service Release 2.1 i 2.5.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obsługi technologii USB w systemie Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

253756 Availability of Universal Serial Bus Support in Windows 95

Więcej informacji

<CD-ROM>:\Other\USB Folder


Readme txt 2,045 05-01-97 12:14p readme.txt
Rem pss 1,864 05-01-97 12:14p rem.pss
Usbsupp exe 964,960 05-01-97 12:14p usbsupp.exe

Plik Readme.txt

Plik tekstowy zawierający instrukcje dotyczące instalowania/dezinstalacji oraz informacje ogólne.

Plik Rem.pss

Plik tekstowy służący do odinstalowywania dodatku USB.

Plik Usbsupp.exe


Detroit exe 21,504 04-10-97 12:14p detroit.exe
Wdmusb exe 896,864 04-10-97 7:21p wdmusb.exe

Plik Wdmusb.exe


Autoexec bat 259 04-10-97 12:14p autoexec.bat
Conagent exe 14 596 04-10-97 12:14p conagent.exe
Detroit inf 8 926 04-10-97 12:14p detroit.inf
Devlib exe 35 417 04-10-97 12:14p devlib.exe
Image inf 3 922 04-10-97 12:14p image.inf
Imagecls sys 9 936 04-10-97 12:14p imagecls.sys
Kernel32 dll 409 600 04-10-97 12:14p kernel32.dll
Krnl386 exe 124 480 04-10-97 12:14p krnl386.exe
License txt 10 127 04-10-97 12:14p license.txt
Nodriver inf 4 603 04-10-97 12:14p nodriver.inf
Ntkern vxd 111 662 04-10-97 12:14p ntkern.vxd
Openhci sys 30 720 04-10-97 12:14p openhci.sys
Redirect mod 4 313 04-10-97 12:14p redirect.mod
Rplcldr exe 8 307 04-10-97 12:14p rplcldr.exe
Spoolss dll 86 528 04-10-97 12:14p spoolss.dll
Uhcd sys 38 496 04-10-97 12:14p uhcd.sys
Usb inf 4 517 04-10-97 12:14p usb.inf
Usbcamd sys 20 560 04-10-97 12:14p usbcamd.sys
Usbd sys 18 240 04-10-97 12:14p usbd.sys
Usbhub sys 28 256 04-10-97 12:14p usbhub.sys
Vcond vxd 53 435 04-10-97 12:14p vcond.vxd
Vfwwdm drv 17 072 04-10-97 12:14p vfwwdm.drv
Vfwwdm32 dll 49 152 04-10-97 12:14p vfwwdm32.dll
Vmcpd vxd 18 578 04-10-97 12:14p vmcpd.vxd
Vmm vxd 427 528 04-10-97 12:14p vmm.vxd
Vpicd vxd 47 252 04-10-97 12:14p vpicd.vxd
Vtd vxd 12 811 04-10-97 12:14p vtd.vxd
Vwin32 vxd 52 457 04-10-97 12:14p vwin32.vxd
Vxdldr vxd 39 237 04-10-97 12:14p vxdldr.vxd
Winoa386 mod 61 680 04-10-97 12:14p winoa386.mod
Właściwości

Identyfikator artykułu: 181661 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia