Problemy z wyświetlaniem obrazów w programie Internet Explorer

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Podczas korzystania z programu Internet Explorer może pojawić się jeden lub więcej następujących symptomów:


 • Obrazy mogą nie być wyświetlane lub mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
 • Obrazy i tekst mogą się na siebie nakładać.
 • Przy próbie wyświetlenia strony sieci Web może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

  Błąd skryptu programu Internet Explorer

  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
  Wiersz: 28
  Znak: 9
  Błąd: Taki interfejs nie jest obsługiwany
  Kod: 0
UWAGA: Takie zachowanie występuje najczęściej po przewinięciu ekranu w jednym kierunku (na przykład w górę), a następnie przewinięciu go w przeciwnym kierunku.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy sterownik karty wideo jest niezgodny z programem Internet Explorer.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki, po każdym z nich sprawdzając, czy problem został rozwiązany:


 1. Wyłączanie płynnego przewijania w programie Internet Explorer:

  1. W programie Internet Explorer 4 kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Widok. W programie Internet Explorer 5 kliknij Opcje internetowe w menu Narzędzia.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj płynnego przewijania, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli nie korzystasz z programu Microsoft Plus! dla systemu Windows 95, przejdź do kroku 3. W przeciwnym wypadku wyłącz w programie Microsoft Plus! dla systemu Windows 95 opcję przeciągania wypełnionych okien:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  2. Kliknij kartę Plus!, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż zawartość okna podczas przeciągania, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zmień ustawienia ekranu, zmniejszając rozdzielczość i liczbę kolorów w palecie kolorów.

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  2. Kliknij kartę Ustawienia.
  3. W polu Paleta kolorów kliknij pozycję 16 kolorów lub 256 kolorów, a następnie przeciągnij suwak Obszar ekranu do końca w lewo (640 na 480 pikseli).
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
 4. Skonfiguruj komputer, tak aby nie korzystał z funkcji akceleratora grafiki:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Na karcie Wydajność kliknij przycisk Grafika.
  3. Przeciągnij suwak Przyspieszanie sprzętowe do ustawienia Brak.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  5. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
 5. Skonfiguruj system Windows 95 do korzystania ze standardowej karty graficznej (VGA) lub Super VGA:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zmień typ ekranu. Zanotuj nazwę sterownika karty wideo.
  3. W obszarze Typ karty kliknij przycisk Zmień, a następnie kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia.
  4. W polu Producenci kliknij pozycję Standardowe typy ekranu.
  5. W polu Modele kliknij pozycję Standardowa karta graficzna (VGA) lub Super VGA, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.
Jeśli po wykonaniu któregokolwiek kroku problem nie występuje, należy skontaktować się z producentem karty wideo, aby zasięgnąć informacji na temat możliwości uzyskania aktualizacji rozwiązującej ten problem.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


176945 Images Are Not Displayed Properly in Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 181836 — ostatni przegląd: 21.10.2004 — zmiana: 1

Opinia