Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów Narzędzia konfiguracji systemu

Streszczenie

W tym artykule opisano ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów Narzędzia konfiguracji systemu.

Więcej informacji

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu i wyświetlić ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij przycisk Zaawansowane.

Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów

Wyłącz punkt przerwania systemowej pamięci ROM:


To ustawienie określa, czy system Windows 98 ma używać obszaru pamięci ROM między adresem F000:0000 a 1 megabajtem (MB) na punkt przerwania. System Windows przeszukuje ten obszar pamięci w poszukiwaniu specjalnej instrukcji używanej jako punkt przerwania systemowego. Jeśli ten obszar pamięci zawiera coś innego niż zawsze dostępną pamięć ROM, należy wyłączyć to ustawienie. Powoduje to wprowadzenie ustawienia „SystemROMBreakPoint=0” w pliku System.ini. Jest to jednoznaczne z uruchomieniem systemu Windows z przełącznikiem wiersza polecenia „/d:s”.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawienia SystemROMBreakPoint, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 71264
TYTUŁ: Information on SYSTEM.INI [386enh] Entry SystemROMBreakPoint=

Wyłącz wirtualne przerwanie HD IRQ:


To ustawienie zapobiega zakończeniu przez system Windows 98 przerwań z kontrolera dysku twardego i pomijaniu procedury ROM obsługującej te przerwania. Niektóre dyski twarde wymagają włączenia tego ustawienia, aby przerwania były poprawnie obsługiwane. Jeśli to ustawienie jest włączone, przerwania obsługuje procedura pamięci ROM, co może pogorszyć wydajność systemu. Powoduje to wprowadzenie ustawienia „VirtualHDIRQ=0” w pliku System.ini. Jest to jednoznaczne z uruchomieniem systemu Windows z przełącznikiem wiersza polecenia „/d:v”.


EMM — Wykluczaj zakres A000-FFFF:


To ustawienie uniemożliwia systemowi Windows poszukiwania nieużywanego obszaru pamięci. Wyłącza to również instrukcje przeszukiwania pamięci RAM i ROM dla przestrzeni adresowej pamięci. To skanowanie może kolidować z niektórymi urządzeniami korzystającymi z tego samego obszaru adresowego pamięci. Powoduje to wprowadzenie ustawienia „EMMExclude=a000-ffff” w pliku System.ini. Jest to jednoznaczne z uruchomieniem systemu Windows z przełącznikiem wiersza polecenia „/d:x”.


Wymuszaj tryb zgodności dostępu do dysku:


To ustawienie uniemożliwia ładowanie 32-bitowych sterowników dysków z wyjątkiem sterownika stacji dyskietek. Włączenie tego ustawienia może być potrzebne, jeśli komputer nie uruchamia się z powodu problemów z dyskowymi operacjami wejścia/wyjścia. Włączenie tego ustawienia powoduje, że wszystkie operacje wejścia/wyjścia korzystają ze sterowników trybu rzeczywistego lub z systemu BIOS. Dodatkowo nie będą funkcjonować wszystkie stacje dysków działające wyłącznie w trybie chronionym. Jest to jednoznaczne z uruchomieniem systemu Windows z przełącznikiem wiersza polecenia „/d:f”.


Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów ze zgodnością, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

130179 Rozwiązywanie problemów z trybem zgodności z systemem MS-DOS dla dysków twardych


VGA 640 x 480 x 16:


To ustawienie powoduje, że system Windows 98 używa sterownika standardowej karty graficznej VGA. Wyłącza ono istniejący wiersz „display.drv=” w pliku System.ini i wprowadza wiersz „display.drv=vga.drv” do sekcji [boot] pliku System.ini.


Używaj podwójnego buforowania SCSI:


Niektóre stacje dysków SCSI mogą wymagać włączenia tego ustawienia. System Windows 98 powinien stwierdzić, czy to ustawienie jest potrzebne, więc włączenie tego ustawienia może być konieczne jedynie wtedy, gdy występują problemy z dostępem do dysku. Powoduje ono wprowadzenie wiersza „Doublebuffer=2” do pliku Msdos.sys. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli wiersz Doublebuffer już istnieje w pliku Msdos.sys.


Wyłącz program Scandisk po niewłaściwym zamknięciu systemu:


To ustawienie powoduje wprowadzenie wiersza „Autoscan=0” do pliku Msdos.sys. Można go używać podczas rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu, gdyż skraca czas rozruchu po niewłaściwym zamknięciu systemu.


Ograniczaj pamięć do <x> MB:


To ustawienie ogranicza rozmiar pamięci używanej w komputerze do pierwszych <x> MB, gdzie <x> oznacza liczbę megabajtów. To ustawienie wprowadza wiersz „MaxPhysPage=<nnn>” do pliku System.ini, gdzie <nnn> to szesnastkowa wartość ilości pamięci, która ma być używana. Jeśli ustawienie jest niskie (16 MB lub mniej), może uniemożliwić normalne uruchomienie systemu Windows 98.


Wyłącz szybkie zamykanie systemu:


To ustawienie wyłącza rozszerzenia wydajności zamykania systemu Windows 98. Może ono być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z zamykaniem systemu Windows 98.
Wyłącz system plików UDF:


To ustawienie wyłącza obsługę systemu plików UDF dla wszystkich nośników wymiennych. Tego ustawienia można używać do rozwiązywania problemów z własnościowymi odtwarzaczami DVD, które mogą być niezgodne z systemem plików UDF.
Włącz pomijanie Pentium F0 (Blokada CmpXchg):


To ustawienie stanowi metodę obejścia poprawki w rodzinie procesorów Intel P5 (Pentium oraz Pentium MMX). Procesor przestaje odpowiadać (zawiesza się), jeśli jest użyta konkretna sekwencja niedozwolonych instrukcji. Ten problem nie powinien wystąpić w normalnym programie, musiałby być wygenerowany złośliwie. Jeśli to ustawienie jest włączone, system Windows 98 włącza procedurę ochronną w celu uniknięcia zawieszenia. To ustawienie może kolidować z niektórymi aplikacjami trybu jądra (takimi jak debugery), więc nie powinno być używane podczas debugowania programów.


UWAGA: Narzędzia Norton Utilities 3.0 SpeedDisk oraz UnErase Wizard blokują komputer, jeśli są używane, gdy to ustawienie jest włączone. Jeśli jest używane narzędzie Norton Utilities, firma Microsoft zaleca wyłączenie tego ustawienia lub wyłączenie narzędzia Norton Utilities przy uruchamianiu systemu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia programu Win.com, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 142544
TYTUŁ: Windows 95 Win.com Command-Line Switches

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z systemem, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 165503
TYTUŁ: Description of the File System Troubleshooting Options

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z pamięcią, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 134503
TYTUŁ: Parity Error Messages May Indicate Bad Memory

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku Msdos.sys, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 118579 Zawartość pliku Msdos.sys z systemu Windows
UWAGA: W przypadku używania systemu Windows Millennium Edition (Me) na karcie Zaawansowane są dostępne następujące opcje:

  • Włącz menu Autostart
  • Włącz funkcję DeepSleep
Klucz rejestru odpowiadający za implementację funkcji S3 Deepsleep to:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
Flaga nosi nazwę DeepSleep.

Funkcja „Deep Sleep” jest zdefiniowana jako stan uśpienia S3 określany także jako czuwanie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat stanów uśpienia, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

197739 Description of the Different Advanced Power Management States
Właściwości

Identyfikator artykułu: 181966 — ostatni przegląd: 02.12.2005 — zmiana: 1

Opinia