Streszczenie

Isinteg to narzędzie służące do przeszukiwania magazynu informacji trybu offline pod kątem błędów integralności. Narzędzie to pozwala również usunąć wykryte problemy. Narzędzie Isinteg uruchamia się z wiersza polecenia.

Gdy narzędzie Isinteg jest uruchamiane z wiersza polecenia, dostępne są następujące przełączniki: Można także wyświetlić sposób użycia (przełącznik -?).
isinteg [-pri] [-pub] [-fix] [-l [plik_dziennika]]

Przełącznik Efekt
------ ------

-? Wyświetl sposób użycia.
-pri Sprawdź prywatny magazyn informacji (działanie domyślne).
-pub Sprawdź publiczny magazyn informacji.
-fix Napraw magazyn informacji.
-l [plik_dziennika] Zapisz informacje rejestrowania w pliku dziennika.
Domyślnie jest to plik isinteg.pri lub isinteg.pub.
-patch Poprawka przywracania kopii zapasowej trybu offline.
Uwaga: Program Microsoft Exchange 2000 Server nie używa już przełącznika -patch polecenia Isinteg. Procedura Isinteg -patch jest wykonywana automatycznie przy uruchomieniu bazy danych obsługi wiadomości (MDB, Messaging Database).

Program Exchange 2000 ma dodatkowy przełącznik:

Przełącznik Efekt
------ ------

-s nazwa_serwera.
W programie Exchange 2000 należy określić bazę danych, na której jest wykonywane polecenie Isinteg (na przykład isinteg -s Server1 -test allfoldertests). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wersji tego polecenia w programie Exchange 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301460 Parametry wiersza polecenia programu Exchange dla narzędzia Isinteg.exe

Nagłówek

Następujący nagłówek jest wyświetlany niezależnie od tego, czy był użyty jakiś przełącznik:
Microsoft (r) Exchange Server Information Store Integrity Utility Version 4.0 Copyright (c) Microsoft Corporation 1996. All Rights Reserved.

Plik dziennika

Plik dziennika umożliwia określenie pliku dziennika na dane wyjściowe.

Wartości domyślne:
 • Prywatny. Ścieżka bazy danych prywatnego pliku dziennika DB\Isinteg.pri
 • Publiczny. Ścieżka bazy danych publicznego pliku dziennika DB\Isinteg.pub

Uruchamianie

Gdy program Isinteg jest wykonywany na komputerze, na którym działa program Exchange Server 2003, program Isinteg sprawdza najpierw, czy jest uruchomiona usługa MSExchangeIS. Jeśli usługa MSExchangeIS nie jest uruchomiona, wyświetlany jest następujący komunikat, a program Isinteg kończy działanie:
Error: unable to get databases status from server. The reason could be either wrong server name or networking problems. Isinteg quits now. (Błąd: Nie można pobrać stanu bazy danych z serwera. Przyczyną może być błędna nazwa serwera lub problemy z siecią. Program Isinteg zakończy działanie).

Jeśli usługa MSExchangeIS jest uruchomiona, a docelowa baza danych jest wciąż zainstalowana, wyświetlany jest następujący komunikat i program Isinteg kończy działanie:
Invalid selection, this database cannot be checked (it is online). Please make another selection or try this database again later. (Błędny wybór. Tej bazy danych nie można sprawdzić (znajduje się w trybie online). Dokonaj innego wyboru lub spróbuj sprawdzić tę bazę danych w późniejszym terminie).
Jeśli program Isinteg działa z przełącznikiem -fix, te zliczenia otrzymują faktyczne wartości określone przez program Isinteg. Kolejne wykonywane sprawdzenie to czyszczenie „nazwane na identyfikator lub nazwane właściwości". To sprawdzenie powoduje usunięcie nieużywanych nazwanych właściwości.

Program Isinteg sprawdza następujące tabele:
 • Lista ACL
 • Członek ACL
 • Załącznik
 • Odwołanie
 • Usunięte foldery
 • Usunięci odbiorcy
 • DeliveredTo (DostarczonoDo)
 • Folder
 • Globalny
 • Skrzynka odbiorcza
 • Komunikat
 • Różne
 • Historia Poza biurem
 • Odczyt na użytkownika
 • Spis treści PropsIn
 • ReplidMap
 • Foldery specjalne
 • Zdarzenie z chronometrażem
W wypadku programu Microsoft Exchange Server 5.5 z dodatkiem Service Pack 4 przełączniki dostępne w programie Isinteg są następujące:
 • Użycie programu Microsoft Exchange Information Store Integrity Checker v5.5.2653.22:
  isinteg -pri|-pub [-fix] [-detailed] [-verbose] [-l plik_dziennika] -test nazwa_testu[[, nazwa_testu]...]
  • -pri magazyn prywatny
  • -pub magazyn publiczny
  • -fix sprawdź i napraw (domyślnie — tylko sprawdzanie)
  • -detailed tryb szczegółowy (domyślnie — tryb bez szczegółów)
  • -verbose raport pełny
  • -l filename nazwa_pliku_dziennika (domyślnie - .\isinteg.pri|pub)
  • -t refdblocation (domyślnie — lokalizacja magazynu)
  • -test nazwa_testu,... folder messsage aclitem mailbox(tylko pri) delfld acllist rcvfld(tylko pri) timedev rowcounts attach morefld oofhist(tylko pri) global searchq dlvrto namedprop (-tylko tryb szczegółowy) peruser artidx(tylko pub) search newsfeed(tylko pub) dumpsterprops fldprops
  Test zliczania odniesień: msgref msgsoftref attachref acllistref aclitemref newsfeedref(tylko pub) fldrcv(tylko pri) fldsub dumpsterref

  Testy grup: allfoldertests allacltests
  Testy specjalne: deleteextracolumns isinteg -patch (napraw magazyn informacji po przywracaniu trybu offline) isinteg -pri|-pub -dump [-l plik_dziennika] (pełny zrzut danych magazynu)
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat używania narzędzia Isinteg, zobacz plik Isinteg.doc zlokalizowany na dysku CD z programem Exchange Server 5.5 CD w folderze \SERVER\SUPPORT\UTILS .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania narzędzia Isinteg z programem Microsoft Exchange Server 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 182081 — ostatni przegląd: 03.01.2008 — zmiana: 1

Opinia