Wymagania programu Kopia zapasowa firmy Microsoft w systemie Windows 98

Streszczenie

W tym artykule są opisane wymagania programu Kopia zapasowa firmy Microsoft.

Więcej informacji

Domyślnie program Kopia zapasowa firmy Microsoft nie jest instalowany w systemie Windows 98. Jeżeli jednak zainstalowano ten program w systemie Microsoft Windows 95 przed zainstalowaniem edycji Windows 98, program Kopia zapasowa firmy Microsoft zostaje uaktualniony do wersji Windows 98.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować program Kopia zapasowa firmy Microsoft, należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Na karcie Instalator Windows kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia systemowe.
  3. Kliknij pole wyboru Kopia zapasowa, aby je zaznaczyć, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK.

Wymagania systemowe

Aby móc korzystać z programu Kopia zapasowa, na dysku twardym musi być przynajmniej 4,9 megabajta (MB) wolnego miejsca. Firma Microsoft zaleca także, aby do komputera była podłączona mysz produkcji firmy Microsoft lub całkowicie zgodna.

Obsługiwane nośniki kopii zapasowych

Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych nośników kopii zapasowych, w menu Pomoc programu Kopia zapasowa firmy Microsoft kliknij polecenie Kopia zapasowa — informacje, a następnie kliknij adres firmy Seagate w sieci Web.

  • Taśmy QIC-80, 80 szeroka, 3010, 3010 szeroka, 3020, 3020 szeroka
  • Taśmy TR1, TR2, TR3, TR4
  • Taśmy DAT (DDS1 i DDS2)
  • DC 6000
  • Taśmy 8-milimetrowe
  • Nośniki wymienne (dyskietki elastyczne, dyski Jaz, kasety SyQuest)
UWAGA: Urządzenia archiwizujące QIC-40 nie są już obsługiwane przez narzędzie Kopia zapasowa w systemie Windows 98.


Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 182624 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia