Drukowanie dla szerokiego przewozu za pomocą sterownika drukarki Typowa/tylko tekst


Podsumowanie


Po zastosowaniu wbudowanego w ten sposób sterownika drukarki generic/Text Only do drukowania sterownik domyślnie przyjmuje 80 kolumn. Czasami konieczne jest użycie sterownika Generic/Text Only w celu wydrukowania 132 lub większej liczby kolumn.

Więcej informacji


Wykonując poniższe czynności, można sprawić, że sterownik drukarki generic/Text Only domyślnie będzie miał wartość 132 lub więcej kolumn:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie drukarki.
 2. W menu plik kliknij polecenie Właściwości serwera, a następnie kliknij kartę Formularze.
 3. Kliknij pozycję Utwórz nowy formularz i wprowadź Wide132 dla opisu formularza.
 4. Dostosuj wyniki w następujący sposób:
  • W obszarze Rozmiar papieru Ustaw szerokość 13.2 (lub szerszy, jeśli potrzebujesz więcej kolumn) oraz wysokość 11.68 w.
  • W obszarze Marginesy obszaru drukarki pozostaw marginesy zero.
 5. Kliknij przycisk Zapisz formularz, a następnie kliknij przycisk OK po zakończeniu.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę typową/tylko tekst, wybierz pozycję Ustawienia domyślne dokumentu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 7. W obszarze Wyjście papieru kliknij pozycję rozmiar papieru, a następnie wybierz pozycję Wide132 z listy u dołu.
 8. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Ta procedura spowoduje zaoszczędzenie Wide132 jako wybranego rozmiaru papieru dla drukarki rodzajowej/tylko tekstowej.