Komunikat o błędzie: Za mało pamięci do zainicjalizowania systemu Windows

Symptomy

Jeżeli w komputerze zainstalowano 1 gigabajt (GB) lub więcej pamięci RAM (Random Access Memory), system Windows może nie zostać uruchomiony. Również podczas próby uruchomienia komputera może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Za mało pamięci do zainicjalizowania systemu Windows.


Zamknij jeden lub kilka programów rezydentnych lub usuń niepotrzebne narzędzia z plików CONFIG.SYS oraz AUTOEXEC.BAT i uruchom ponownie komputer.

Takie zachowanie może wystąpić również podczas instalacji systemu Windows lub podczas próby pierwszego uruchomienia systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, dodaj następujący wiersz do sekcji [386enh] pliku System.ini:

  MaxPhysPage=30000

Ograniczy to do 768 MB ilość fizycznej pamięci RAM, do której system Windows może mieć dostęp. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Użyj dowolnego edytora tekstów (takiego jak Notatnik) do edycji pliku System.ini.
 2. Dodaj następujący wiersz w sekcji [386Enh] pliku

     MaxPhysPage=30000
 3. Zapisz plik, a następnie ponownie uruchom komputer.


Jeżeli ten problem występuje podczas instalacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:

 1. Uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu się w systemie Windows 95 komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia z menu Autostart.


  Dla systemu Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, aż pojawi się menu Uruchamianie, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia.
 2. Zmień na folder, w którym próbujesz zainstalować system Windows.
 3. Dokonaj edycji pliku System.ini. W tym celu wpisz polecenie
  edit system.ini
  , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Dodaj następujący wiersz do sekcji [386Enh] pliku

     MaxPhysPage=30000
 5. Zapisz plik, a następnie uruchom ponownie komputer. Instalacja systemu Windows powinna być kontynuowana.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 184447 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia