Zasady dotyczące cyklu życia pomocy technicznej dla platformy Microsoft Azure — często zadawane pytania

Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia
 

Niniejsza strona omawia następujące zagadnienia:

UWAGA: Ten zestaw często zadawanych pytań został zaktualizowany 10 listopada 2014 r. (wprowadzono zmiany formatowania). 


Zasady platformy Azure — pytania

1. Jakie zasady dotyczące cyklu życia pomocy technicznej obowiązują w przypadku platformy Microsoft Azure?
2. Jakie zasady dotyczące cyklu życia pomocy technicznej obowiązują w przypadku usług w chmurze Azure?


System operacyjny gościa — pytania

Aby uzyskać informacje na temat wszystkich szczegółów implementacji wycofywania systemów operacyjnych na platformie Azure, zapoznaj się ze stroną MSDN Wersje systemów operacyjnych gości platformy Azure i kompatybilność zestawów SDK znajdującą się tutaj.

 
3. Kiedy dana rodzina systemów operacyjnych gości zostanie wycofana?
4. W jaki sposób klienci zostaną powiadomieni o wycofaniu rodziny systemów operacyjnych gości?
5. Jak mogę ograniczyć wpływ migracji?
6. Co zrobić, jeśli moja aplikacja sieci Web wymaga silniejszej integracji z systemem operacyjnym?
7. Czego mogę się spodziewać podczas 12-miesięcznego okresu powiadomienia?
8. Czego mogę się spodziewać po zakończeniu 12-miesięcznego okresu powiadomienia?
9. Czego mogę się spodziewać po upływie okresu prolongaty dla danej wersji (poziom poprawki) systemu operacyjnego gościa?
10. W jaki sposób klienci zostaną powiadomieni o aktualizacjach wersji systemu operacyjnego gościa?


Zestaw Software Development Kit (SDK) — pytania

 
11. W jaki sposób klienci zostaną powiadomieni o wycofaniu danego zestawu SDK?
12. Czy podczas tego 12-miesięcznego okresu klienci mogą tworzyć usługi w chmurze Azure przy użyciu zestawu Azure SDK, który ma zostać wycofany?
13. Czy po upływie 12-miesięcznego okresu powiadomienia klienci mogą tworzyć i modyfikować usługi w chmurze Microsoft Azure przy użyciu wycofanego zestawu Microsoft Azure SDK?
14. Co się stanie z uruchomionymi usługami w chmurze (wdrożeniami) klienta utworzonymi przy użyciu niewspieranej wersji zestawu Microsoft Azure SDK?
15. Jak wygląda plan wycofywania zestawów SDK starszych niż aktualnie wspierane wersje N-1?
16. Jak wygląda ścieżka uaktualnienia w przypadku przechodzenia na nowszą wersję zestawu SDK?
17. Czy starsze wersje oprogramowania .NET Framework będą wspierane w nowych rodzinach systemów operacyjnych?
Ważne linki i adresy URL


Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 18486 — ostatni przegląd: 26.07.2016 — zmiana: 1

Opinia